*

Уважаеми съграждани,

Изминаха първите 100 дни от встъпването ми в длъжност като кмет на Община Етрополе. За всеки ръководител стоте дни от началото на управлението са важен ориентир за посоката, в която той ще води своята политика. Смятам, че през този период аз и моят екип направихме ясна заявка към прозрачно управление, финансово стабилизиране на Общината, подобряване на административните услуги и увеличение на заплатите на служителите от общинска администрация, както и запазване и развитие на спорта.

Заедно с екипа ми направихме първите стъпки за началото на реализацията на проект за пречиствателна станция за питейни води, по създаването на общинска фирма БКС и за сметосъбиране, възстановяване на оградите на гробищните паркове и разширяването им.

С цел по-качествени здравни услуги и запазване на болницата проведохме редица срещи за спирането на текучеството и привличането на лекари в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“, гр. Етрополе, подсигурихме коефициентно финансово стимулиране на възнагражденията им, повишихме финансовото стимулиране за раждаемостта.

Предприехме кампания по събиране на задълженията към Общината и публично оповестяване на длъжниците, които ощетяват бюджета ни със стотици хиляди левове.

Започнахме проектирането за израждане на велоалеи. Направихме енергийно обследване на цялата община с цел подмяна с енергоикономично улично осветление.

Включихме се към работни групи с АПИ София област за изграждането на допълнителни изкуствени неравности (легнали полицаи) и пешеходни пътеки, за да се намалят пътно-транспортните инциденти.

Допълнително участвахме в редица конференции с цел привличане на инвеститори и обмяна на опит с други общини.

Осветихме входната табела на града, за да изглежда входът към града по-приветлив и гостоприемен.

Благодарение на екипа ми успяхме да осигурим финансиране за изграждането на нови спортни площадки за футбол на малки вратички в ОУ ,,Христо Ботев” гр. Етрополе и в ОУ ,,Христо Ботев” – с. Лопян, както и за нови спортни площадки за волейбол и баскетбол в двора на СУ ,,Христо Ясенов”.

Спечелихме още 7 проекта на обща стойност 7 046 275 лв., чрез които ще осигурим: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на ДГ „Звънче“, ДГ „Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“ в гр. Етрополе, Устойчиво енергийно обновяване на Спортна зала №1 „Чавдар“, Енергийно обновяване сградата на Спортна зала №2 „Стоян Николов“, на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“ и на общинска Административна сграда, както и устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в бл. 1, вх. А, Б, В, Г, в кв. 90.

През последното тримесечие доказах, че може да се работи с повече контрол над услугите и търсене на отговорност при изразходването на публичните средства. Може и трябва да се работи на бързи обороти. От началото на мандата ми съм внесъл на проведените четири редовни заседания на Общински съвет – Етрополе 33 предложения от общо разгледани 51. Всички те срещнаха подкрепата на мнозинството от общинските съветници, за което им благодаря. Това показва още веднъж, че има конструктивен диалог и се взимат решения в полза на развитието на Община Етрополе и на гражданите й.

Като кмет на Община Етрополе, аз и моят екип стриктно се придържаме към заявеното от нас намерение за прозрачност в работата. Затова стремежът ни е да информираме обществото за всяка предприета стъпка, да даваме гласност чрез медиите, социалните мрежи и чрез официалния сайт на общината.

През 100-те дни на управлението си сме публикували на официалния сайт на Общината 120 новини, важни за Вас, гражданите, и сме давали гласност за управлението ни.

В рамките на този период съм се запознал с проблемите на стотици граждани по време на приемния ми ден. Още по време на предизборната ни кампания с екипа ми обещахме да превърнем градчето ни и населените места към него в прекрасно място за живеене, именно затова ние всеки ден работим това да се превърне в реалност и стриктно изпълняваме обещанията си.

Благодаря Ви, че повярвахте в нас. Трудно е, изискват се много усилия и търпение, но ще се справим и ще изградим едно по-добро бъдеще за децата ни!

В заключение бих казал, че първите 100 дни от управлението ми бяха предизвикателство и изпитание на волята, за да успеем да прекратим изтичането на общински средства, да оптимизираме разходите и да използваме финансовия ресурс, така че той да е от полза на гражданите.

С уважение:

инж. Владимир Александров

Кмет на Община Етрополе

Уважаеми съграждани,

Прочетох внимателно отчета на г-н Владимир Александров – кмет на община Етрополе за първите 100 дни управление. Останах изумен, затова се наложи да го прочета още няколко пъти. Ако това, което е написано са думи на г-н Александров твърдя, че такъв некомпетентен и лъжлив кмет Етрополе не е имало. ЗАЩО!?

  1. Относно заплатите на общинските служители –

Заплатите на общинските служители не са увеличавани, с изключение на минималната работна заплата по Решение на Правителството, което е задължение на всеки работодател.

2. За здравеопазването –

До този момент не е привлечен нито един лекар или здравен специалист. Коефициентното финансово стимулиране за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти в болницата е изготвено от д-р Галя Василева – Управител на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“, депозирано в общината и към днешна дата няма отговор от вас.

Как повишихте финансовото стимулиране за раждаемостта, след като това Предложение ще се разглежда едва на следващото заседание на Общинския съвет – Етрополе?

3. За спорта –

Как запазихте и развихте спорта, г-н Александров? Всички знаем и виждаме какви са последствията от вашето управление в тази сфера.

4. За разширението на Гробищния парк –

По време на моето управление общината изкупи имотите за разширение, възложи проектирането и извърши всички предварителни процедури.

5. За събирането на задължения от длъжници –

Събирането на задължения от длъжници към общината не е ваше постижение, а е ваше задължение.

6. За енергийното обследване с цел подмяна на уличното осветление –

Такова е направено много преди вие да станете кмет.

7. За изграждане на допълнителни изкуствени неравности по улиците –

Г-н Александров, от няколко дни върви дебат на държавно ниво, в който участват специалисти и надделява мнението, че те на са ефективни. Така, че изчакайте и четете повече.

8. За проектите, които сте спечелил за над 7 млн. лв. –

Г-н Александров, по-нагла лъжа не съм чел! Проектите са изготвени от моя екип, внесени, оценени и класирани по време на моето управление. За да не съм голословен, прилагам проектите с входящите им номера и дати:

В заключение пишете, че хората са повярвали във вас. Как разбирате това, след като коментарите на страницата на община Етрополе във Фейсбук са заключени и гражданите нямат право на обратна връзка? Това е цензура в 21 век! Такава бе наложена и в сайта Балканец и по време на предизборната ви кампания, която продължава и до днес. Написаното за Елаците и за вас не подлежи на коментар.

Свършихте най-важното – табелата свети.