ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – ГР. ЕТРОПОЛЕ ЗАСЕДАВА ИЗВЪНРЕДНО

На 10.05.2017 год. се проведе извънредно заседание на ОбС – гр. Етрополе. Дневният ред се състоеше от една точка, която бе гласувана от 14 общински съветника. От заседанието отсъстваха Димитър Хаджиев, Володя Вълов и Владимир Александров. С единодушие се прие Решение № 72, с което Общинския съвет – Етрополе упълномощава д-р Цено Павлов Глогов-Управител на ”Медицински център I Етрополе” ЕООД да представлява Община Етрополе в общото събрание на акционерите на УМБАЛ ”Света Анна”- София АД, което ще се проведе на 12.05.2017г. от 10.00 часа в сградата на лечебното заведение- гр.София, ж.к. ”Младост 1”, ул.”Димитър Моллов” №1. При липса на кворум ново заседание на общото събрание ще се проведе на 29.05.2017г. от 10.00 часа на същото място- сградата на лечебното заведение.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.