*

Поради увеличаване броя на моторните превозни средства – обществени и лични, ГНС по предложение на Комисията по безопасност закупува 350 знака, които са монтирани по улиците на града за регулиране на движението и площадките за игра на деца.

През 1973г. е построен шадраванът в центъра на града (40кв.м.) от младия майстор Виктор Ангелов. Шадраванът е построен по проект на проектантска организация от гр. Плевен. Шадраванът е с водни, светлинни и звукови ефекти.
Построена е мраморната част на централния площад. Мраморът е доставен от фабриката за бичене на мрамор в гр. Мездра и е тополовградски и сандански. Надморската височина на площада е 533м. Мраморната настилка е положена от бригадата на майстора Христо Иванов от с. Царевец, Врачанско.
Вложени са 200 000 лева, 50 000 лв. са предоставени от министър Георги Павлов от Министерството на химията и металургията. Останалите средства, от 150 000 лв. са събрани от самооблагане на населението на Общината. Председател е Атанас Гребенаров.

В същата година е изградено предприятието „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС), като строителните групи на ГНС стават основа на предприятието. Директор Васил Овчаров.

Доцент Александър Герчев (по-късно става професор) – наш съгражданин, извършва първите операции на тазобедрена става, по опита на руския професор Сиваш. Правят се множество операции и на чужденци.
Етрополе става републикански център по алопластика.

Отборите по волейбол към физкултурно дружество „Етрополе“ са републикански шампиони през:
-1973г. девойки младша възраст
-1974г. юноши старша възраст
-1975г. децо до 14 год.
Треньор е Владимир Прохоров, председател на секция волейбол- Георги Лютов, а председател на дружеството е М. Моновски.

Изработени и монтирани са първите две автобусни спирки, от винкел и профилно стъкло. Изработката е на майстора в железарски цех на ТПК „Прогрес“- Георги Д. Недялков.
Автоспирките са монтирани на разклона за болницата и другата на разклона пред детска градина „Мария Мишева“, срещу гимназията.