*

Тази година традиционната Етрополска зима, организирана от Община Етрополе и НЧ „Тодор Пеев-1871“, ще бъде проведена по различен начин, поради необичайната обстановка.
Авторите ще изпращат своите творби на
email: etro_peev@abv.bg или на хартиен носител в административната част на НЧ „Тодор Пеев-1871“.
Ще участват само творци от Етрополска община. Конкурсът не е анонимен – задължително се вписват трите имена , телефон за връзка и за децата – клас.
Творбите да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани.
Срок за получаване: 22 януари 2021 г.
Разделите остават същите: поезия, проза и хумор.
Възрастови групи:

  1. Деца от 5-7 клас.
  2. Деца от 8-12 клас
  3. Възрастни.
    Предвижда се специална награда, посветена на Тодор Пеев и читалището, по случай 150 годишнината на читалище „Тодор Пеев-1871“.
    Класацията ще бъде извършена от жури и обявена на сайта на читалището на 28 януари 2021 г. Там ще бъдат публикувани и наградените творби.
    Часът и мястото на срещата на наградените автори, на които ще се връчат наградите, ще бъдат допълнително оповестени. На тази среща ще бъдат представени и конкурсните музикални творби класирани от журито.

Изрочник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010233318444