*

По-голяма част от уличната мрежа в гр. Етрополе е измита.
Преди това тя бе почистена от инертните материали, използвани през зимата.