*

Електрически уреди:
Никога не ползвайте самоделни и отоплителни уреди с неясен произход. Изключвайте уредите когато няма наблюдение и контрол от възсрастен човек, когато спре тока, преди да излезете навън. Ползвайте само стандартни и технически изправни отоплителни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими материали. Още преди отоплителният сезон се уверете, че отоплителния уред е изправен като му направите проверка. Не подсилвайте предпазителите в ел. таблата.
С твърдо гориво:
Не изгаряйте отпадъците в печките на твърдо гориво и камини. Използвайте качествена дървесина и въглища. Уверете се, че огънят от камината или печката не би се разпространил извън горивната камера. Съхранявайте горивните материали далеч от отоплителните уреди. Поставете отоплителните уреди върху негорима подложка. Не разпалвайте с нафта, бензин или други леснозапалими течности. Съхранявайте горивото извън жилищните помещения. Не се допуска оставянето на горими материали в стълбищни клетки. Комините трябва да са добре почистени, без пукнатини и периодично да се почистват от сажди. Димоотводните кюнци да бъдат стабилно укрепени. Никога не зауствайте вентилационни тръби в комински тела, както и обратно.
С газово гориво:
Пълненето на битови бутилки от бензиностанциите в които няма изградени пунктове за зареждането им е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА за тези които ги ползват. Зареждането на бутилки с пропан-бутан от колонка на автоснабдителна станция е недопустимо и абсолютно забранено! Не използвайте стари или ръждиви бутилки които не са преминали технически преглед, защото това може да доведе до пробив на бутилката и изтичане на газ. Не използвайте редуцил-вентил който не е предназначен за туристически бутилки. Не използвайте стари и напукани маркучи и с дължина по- голяма от 1,5 метра, както и такива с липсващи пристигателни скоби. Не поставяйте бутилките в близост до източници на топлина или в затворени помещения които не могат да се вентилират. Ако усетите мирис на газ: Проверете дали сте затворили добре вентила и незабавно проветрете помещението. Ако има теч на газ: Отворете прозореца и осигурете проветряване; Изнесете бутилката на открито; Постарайте се да отстраните всички източници на запалване; Излезте навън и сигнализирайте на тел. 112.

Източник: ФБ профила на Районна служба за Пожарна безопасност и защита на населението – Етрополеhttps://www.facebook.com/rspbzn.etropole/?ref=page_internal