*

Точно поради това, че имам желание да помагам и да предавам опит, реших, че политиката е най-полезният и добър начин да достигнеш до повече хора. Полагам усилия да достигна до повече проблеми, които заедно с политическата партия да разрешаваме. За мен политиката е това –  да служиш на хората, които са ти гласували доверие и са гласували за теб.

Като юрист бих заложила на: законност, справедливост, равнопоставеност, равенство във възможностите и премахване на дискриминацията.

Относно ценностите, мисля че животът може да бъде много по-смислен, по-вълнуващ, а и по-лесен, ако си наясно с тях и ако ги приемеш за свои дълбоко вътре себе си. Когато правиш неща, които са в унисон с твоите ценности, това ще те кара да се чувстваш добре, дори може би щастливо. Ще усещаш задоволство и удовлетворение от себе си, тъй като постъпките ти и изборите, които правиш в живота си са в унисон с твоите вътрешни убеждения и идеали за това кое е добро и лошо, правилно и неправилно. И според мен ценностите произтичат от целите. Когато една цел бъде постигната и е време за нова, старите ценности могат да отстъпят на заден план, а на тяхно място да се появят нови. Или да се преподредят в нова йерархия. Затова, за мен е важно да продължавам да вярвам в доброто, за да продължавам да го правя и да карам и другите около мен да бъдат добри. Защото доброто е заразно, а стимулът са усмивките и благодарността.

Разбира се, че искам да се върна. Родното ми място винаги е бил моят дом. Във връзка с работните ми задължения, се е налагало да пътувам много, но винаги с нетърпение съм желала да се върна в Етрополе. По време на полети към България се усмихвам лекичко, защото се прибирам вкъщи.

Ето и затова, бих искала, да направя всичко възможно родния ни край да стане привлекателна дестинация за инвеститори, за да се открият повече работни места. Също така, бих искала да бъде развит туризмът, тъй като имаме страхотна природа и чудесни места за Екотуризъм.

Това е много обширна тема, която разбира се, не зависи от един човек или една партия. За да бъде едно градче по-хубаво място трябва всички ние да допринесем за това. Например да не замърсяваме природата с битови и строителни отпадъци, да поддържаме имотите си, да бъдем единни и добри един към друг. Хубаво е когато срещнеш усмихнат човек, говорещ положително. Денят ти се оправя и енергията ти се променя. Нашият град е пълен с млади хора, с майки с деца, важно е това да се запази и дори да се развие. Радвам се много, когато видя детските площадки пълни с деца.  Отговорността винаги е обща, подпомогната от хора, които имат възможност да помагат с външни фактори.

Това, което до момента сме осъществили са инициативи, които изискват желание, отговорност и доброволчество (например даряване на дрехи и средства, зададохме в Парламента, чрез депутата за София област Валентин Тончев, няколко въпроса от обществено значение, организирахме великденско мероприятие, съдействахме на отделни граждани при правни или лични въпроси и др.) В момента имаме планувани няколко инициативи, които да радват нашите съграждани и целят да помагат на по-слабите звена. Разбира се, това са проекти, които не са обвързани с институции или европейски програми. При една успешна кампания и спечелване на изборите, проектите ще бъдат реализирани с много по-голям замах и обществена полза.

Демографската криза в България изисква целенасочени инвестиции в общините в селските райони. Демографският спад и застаряването на населението в България е най-вече в селските райони.

Хората, живеещи в селските райони, особено младите, имат право на еднакъв достъп до услуги и качество на живот като тези от градовете, също така и възможности за професионална и личностна реализация.

Инвестициите в пътна, водна инфраструктура, управление на отпадъците, достъп до интернет и комуникационни мрежи, както и транспортни услуги гарантират базово качество на живот и са един от действащите инструменти за подобряване на средата на живот и отговор на потребностите на българските граждани.

Привличането на инвестиции, които създават работни места в съвременна глобализирана Европа, може и трябва да бъде отговорност не само на държавата и частните предприемачи, но и на местните власти.

Икономическото развитие, социалните гаранции, личната и социалната сигурност, достъпът до здравеопазване, качественото образование и системи за квалификация и преквалификация, добрата инфраструктура, транспортната свързаност, екологичната ефективност и превенцията и адаптация към промените на климата, културата и културните институции са елементи от ефективна демографска политика. Изпълнението на тези политики е възможно само при национално обединение, национална визия за развитие и обединени усилия на българските граждани.

Културата, културното наследство и културната памет са основа за национална гордост, самосъзнание, но и европейска принадлежност.

Според мен театри, музеи, библиотеки, читалища, архиви са огромен и все още неизползван ресурс за развитие на регионите и подобряване на средата на живот.

Културната грамотност е част от грамотността на съвременния човек.

Разработването на нова Енергийна стратегия на България е необходимост за гарантиране на сигурността и стандарта на живот на българските граждани и конкурентоспособността на българската индустрия. 

Необходимо е новата стратегия да отразява политиките за постигане на различни от досега съществуващите и познати модели при използването на:

– енергийните ресурси,

– производство, пренос и разпределение на енергия,

– потребление на енергия,

– енергийна ефективност.

Въвеждането на иновации и ниско въглеродни технологии в енергийния отрасъл до 2050 година в контекста на общите Европейски стратегии като:

–  интелигентни електроенергийни мрежи;

–  интелигентни системи за управление на потреблението на енергия;

–  създаване на стопанства за акумулиране на електрическа енергия;

–  въвеждане на електрически транспорт;

– увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници;

–  улавяне и съхранение на въглерод;

– развитие на водородните технологии и внедряването им на инвестиционно ниво.

Партньорството на европейско ниво и подкрепата на ЕС ще бъдат ключови за реализацията на целите на Новата енергийна стратегия на България.

Модернизирането и намаляването на въглеродния отпечатък от българската енергетика е необходимо за подобряване на ежедневието на хората.

Работещите в сектор „Енергетика“ могат и трябва да видят партньор в лицето на местните власти и държавата и да получат ясни перспективи за лична реализация и сигурност.

Необходимо е ново начало и нова визия в агрополитиките на страната с фокус към чистите храни, чистата околна среда, чиста енергия – приоритети, визионерски определени от ДПС още през 2013 г. Новият подход означава политиките да се разработват заедно с фермерите, а не да им бъдат налагани.

Развитието на българското земеделие в контекста на сигурността изисква: инвестиции за модернизиране на стопанствата, инвестиции в предприятията за преработка, инвестиции в напояването, инвестиции в наука, иновации, технологии, инвестиции в образование, обучения, умения.

Производството на качествени и здравословни храни чрез биоземеделие възможност за увеличаване на доходите на производителите, спиране на обезлюдяването на селските райони, опазване на околната среда.

Необходима е национална целева подкрепа за малките земеделски производители, особено в планинските райони. Нужни са незабавни, целенасочени и последователни мерки за адекватното финансиране на малките ферми и създаване на условия за сдружаването/кооперирането им с цел висока конкурентоспособност и модерен маркетинг.

Изменението на климата в света поставя на изпитание всички системи за превенция на природните бедствия в Европа.

България преживява общо повишение на температурите, силно изразени локални наводнения и горски пожари с ефект върху живота и имуществото  на гражданите и икономиката.

Необходим е комплексен подход и строга координация между държавните институции и местните власти, частните предприемачи и инвеститори за постигане на синхронизирана ефективна работеща система за прогнозиране и превенция на бедствията.

Ние от ДПС предлагаме целенасочено национално и европейско финансиране на проекти за превенция на риска.

Според мен и колегите от ДПС е възможно, чрез приемане на национална визия за ускорено икономическо развитие на България, основана на инвестиции, иновации, дигитализация, зелен преход, водородна и дигитална трансформация. За ДПС формулата за успешна национална инвестиционна програма е програмно бюджетирана, прозрачна, отговаряща на националните приоритети, тенденциите в развитието на европейската икономика и местните специфики.

Според мен, най-важната цел, която трябва да бъде постигната, е пълноправното участие в Шенгенското пространство и принадлежността към Еврозоната, за да се подкрепи ускореното развитие на българската икономика.

Успехът за мен не е успех, ако не е споделен. Упоритост, постоянство и отговорност са ключовите елементи за постигането на успех.

Здраво и стабилно семейство, добро образование, заложени принципи от детска възраст и уважение към останалите. Предаваме ли тези добродетели, бъдещето ни ще бъде по-добро. Уважаваме ли се един друг, предаваме ли позитивизъм, запазим ли културното си наследство и дух, ще ни чака само добро бъдеще.

Лични въпроси:

Чай или кафе? – Вода.

Опишете се с три думи. – Отговорна, доброжелател, даваща.

Как се справяте с умората и стреса? – Спорт, разходки сред природата и срещи с близки и приятели.

Какво обичате да правите през свободното си време? – Обичам да се грижа за себе си.

Какво или кой ви вдъхновява? – Вдъхновяват ме успелите хора, които са запазили човечността си и не са се самозабравили.

Каква музика слушате? – Напоследък не ми остава време за музика, но когато съм в кола, залагам на българската естрада (БГ Радио).

Какви книги четете? – Като типичен юрист – криминални романи и биографични книги.

Любима фраза/мото/девиз. – Още от покойния ми дядо съм запомнила една много хубава българска поговорка, която се опитвам да реализирам всекидневно в живота си: „Блага дума, железни врати отваря.“