*

Марийка Иванова Гаврилова (Мичето) е родена в Етрополе през 1912 г. – студентка от Историко-филологическия факултет на СУ“Св. Кл. Охридски“. Член на БОНС,РМС, БКП.
Помага на партизанското движение по нашия край, заради което вместо звън на новогодишните наздравици, на 31 декември 1943 г. проехтяват смъртоносните изстрели. Тогава Мичето е на 31 години.
И запечатват завинаги техните имена върху белокаменната плоча на паметника в м. Арабаконак: Александър Симеонов Спасов, Георги Михайлов Григоров, Дончо Симеонов Тепавичаров, Марийка Иванова Гаврилова, Марко Проданов Ганчев, Никола Михайлов Николов, Никола Петков Цановски, Цвятко Янков Станчев, Григор Петков Гошев, Цветан Петков Пацов, Марин Гергов Воденичаров, Мико Лаков Тошев, Вутьо Лаков Тошев, Цако Гергов Цаков, Семко Михов Семков, Никола Цеков Върбанов и Михаил Иванов Лазаров. Убити без съд и присъда.