Етрополе

„ММоторс“ АД стартира изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

„ММоторс“ АД стартира изпълнение на проект за осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Договор: BG05M9OP001-1.003-1198-C01

„ММоторс” АД е бенефициент по проект „Разкриване на нови работни места в ММоторс АД”, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-1.003-1198-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и „ММоторс“ АД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Проектът е на стойност 130000,20 лв. и е с продължителност 18 месеца (12.09.2016-12.03.2018).

Основната цел на проекта е да създаде 11 работни места в професиите: стругар, шлосер, термист, заварчик, оператор на преса за метал, контрольор по качеството, монтажник електрооборудване, машинен оператор металообработващи машини, общ работник, машинен оператор на балансир машина, технолог – конструктор. Предвидени дейности са: закупуване на работно облекло и лични предпазни средства, производствено оборудване; застраховане на новозакупеното оборудване, сключван на договор за обслужване от Служба за трудова медицина за всички 11 новоназначени лица за срока на договора.

Мирослава Йотова
„ММоторс“ АД

Проект „Разкриване на нови работни места в ММоторс АД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.