ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ НАПОМНЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ГИ РЕГИСТРИРАТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ НАПОМНЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ГИ РЕГИСТРИРАТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ЩЕ БЪДЕ НАЛОЖЕНА ГЛОБА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНИ КУЧЕТА. БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЩЕ СЕ КАСТРИРАТ И ОБЕЗПАРАЗИТЯВАТ.

Община Етрополе напомня на всички собственици на домашни любимци да регистрират животните в Общинска Администрация-Етрополе. Регистрацията е безплатна, а за кастрирани кучета ежегодна такса не се дължи. Регистрация на Вашето куче може да направите в стая № 205, сградата на Общинска Администрация – Етрополе или на тел. 0720/ 68 205. Целта е да се установят собствениците им, а всяко намерено свободно куче ще бъде кастрирано и обезпаразитено от лицензирана фирма. Всяко куче, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под прекия надзор на собственика или гледача, има статут на „скитащо куче” и ще бъде обработено.
Свръхпопулацията на бездомни и безстопанствени кучета в Община Етрополе се явява сериозен проблем за гражданите. Безстопанствените кучета са непропорционално разпределени в различните квартали и райони на града. Една от главните причини за увеличаващата се популация е липсата на контрол над домашните кучета по отношение на размножаването. Друга причина е временното използване на кучетата за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят. Международни организации за защита на животните споделят своя позитивен опит за намаляване популацията на бездомните кучета,чрез няколко ефективни метода – кастрация, регистрация и идентификация, информиране и образоване на обществеността.
Собствениците на домашни кучета в Община Етрополе могат да помогнат за предотвратяване на увеличаването на бездомните животни като регистрират своето животно и спазват правилата за отглеждане му.
Съгласно Наредба №19 на ОбС – Етрополе ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, собствениците на кучета са длъжни:
1. Да регистрират кучетата си в тримесечен срок след придобиването им.
2. Да представят документи за регистрация
– Заявление за регистрация
– Ветеринарно-медицински паспорт
– Платена такса / Заплаща се ежегодно/
СТОПАНИ, КАСТРИРАЛИ КУЧЕТАТА СИ, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ЕЖЕГОДНА ТАКСА. ПЕНСИОНЕРИ НАД 65 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ – СЪЩО.
Ако кастрирате Вашето куче, се намалява характерното агресивно поведение на животните по време на разгонване, сбивания между мъжките за женска, изгубвания, а и нерядко блъснати от коли животни.
Кастрация и обезпаразитяване на Вашето куче може да направите във всяка оторизирана за целта ветеринарна клиника, както и в лицензираната фирма, с която Община Етрополе има сключен договор.
Приоритетно се обработват женски кучета. Методът кастриране-връщане е високо и трайно ефективен и в дългосрочен план. В популацията от стерилни животни, когато едно животно умре няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и неагресивни животни на местата, от където са взети предотвратява прииждането на други некастрирани и вероятно болни или агресивни кучета от покрайнините на града и поддържа баланса на популацията.
През месец октомври ще започне проверка за установяване на собствениците и налагане на глоби за нерегистрирани кучета.
ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНО КУЧЕ, СОБСТВЕНИКЪТ МУ СЕ ГЛОБЯВА С 50 ЛВ. И ПИСМЕНО СЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА ДА ИЗВЪРШИ РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК.
АКО СЛЕД СРОКА ПО АЛ. 2 КУЧЕТО НЕ БЪДЕ РЕГИСТРИРАНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБА №19, НА НАРУШИТЕЛЯ СЕ НАЛАГА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 ЛВ.

Общинска администрация – гр. Етрополе приема всякакви предложения, отговарящи на правните и морални норми за преодоляване на проблема с безстопанствените кучета.
При желание от страна на собствениците да кастрират своите любимци, Община Етрополе ще публикува график за работа мобилната лаборатория 11 септември.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.