Табела

Община Етрополе е на 14-то място в страната по финансово състояние за първото тримесечие на 2017г.

Министерство на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за първото тримесечие на 2017г. и за общините в процедура на финансово оздравяване за 2017г.
Анализът на данните показва, че общините подобряват събираемостта на местните приходи и се подобряват финансовите показатели на редица общини. За 2017г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване, спрямо тези за 2016г. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват тенденции за по-добро уравление на бюджетните средства от страна на редица общини.
Резултатите от направената оценка на данните в края на първото тримесечие на 2017г. спрямо края на 2016г., както и спрямо същия период на 2016г., са по следните показатели :
1. За финансова самостоятелност.
2. За финансова устойчивост и ефективност.
3. За инвестиционна активност.
Комплексният анализ на тези показатели на общините, както и просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи на първото тримесечие на 2017г. показват, че с най-добри параметри на тези показатели са общините: Банско, Бургас, Камено, Приморско, Руен, Варна, Троян, Панагюрище, Плевен, Асеновград, Пловдив, Русе, Столична община, Етрополе, Самоков, Търговище, Каолиново, Ямбол.
Община Етрополе е на 14-то място в Р България и на първо място в Софийска област. Това е доказателство за дисциплина, контрол и прозрачност при управление на финансовите ресурси на общината.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.