*

Огнеборците в Етрополе активизират контактите с гражданите и очакват предложения за подобряване организацията на работа в противопожарната безопасност и защитата на населението. Това бяха някои от основните акценти на тазгодишната „Седмица на пожарната безопасност”.

Тя се проведе от 12 до 18 септември 2022 г. и кулминацията беше честването на Празника на огнеборците 14-и септември. Традиционно, с поредица мероприятия, сред подрастващите беше популяризирана професията на пожарникарите и спасителите.

Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Етрополе проведе Дни на отворените врати на 13 и 14 септември с демонстрации на наличната пожарна и спасителна техника за извършване на оперативни действия.

Нагледно бяха разяснявани мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия, аварии и катастрофи. Демонстрациите продължиха и в Средно училище „Христо Ясенов“, където се проведе демонстративно пожаротехническо занятие с гасене на пожар и евакуация.

Не бяха забравени и ветераните в системата, както и най-малките: В Етрополе продължава кампанията за сформиране на Младежки противопожарен отряд „Млад огнеборец” за учебната 2022/2023 г., а доайените на противопожарното дело в Етрополе бяха почетени със специална среща в учебния кабинет на службата.

През цялата седмица се провеждаха информационно-разяснителни мероприятия сред обществеността с основни акценти: ефективност на мерките за недопускане на пожари, ограничаване последствията от тях; значение на взаимодействието с местната власт, необходимост от оказване на съдействие от населението при потушаването на пожари, възникнали в поземления и горския фонд, засилена превантивна дейност и др.

***

Професионалният празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР традиционно бе отбелязан на 14 септември, Кръстовден. По решение на Първия пожарникарски събор, свикан на 14 септември 1905 г., тази дата е приета за патронен празник на пожарните команди. Традицията е прекъсната след 1944 г. и възстановена през 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Република България.