*

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 януари 2020 г., включително:

Община Етрополе
На 19.01.2021 г. /09:31 – 10:00 ч. ; 13:31 – 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 14:00 – 14:16 ч. / – Брусен, Общ. Етрополе: 229001 Вр.Стр.Обект, Ii, Кв.1 , Кладевски Дол 13, Махала Бобища Къща, Махала Гарсовец , Махала Дупковец , Махала Нейков Дол , Махала Радов Дол , УПИ VI-154 Кв 21 , Вила, Къща, Къща, Вила
На 21.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 22.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Етрополе: 27-Ми Ноември 11, 1, 9, 5, 7, 3, Александър Стамболийски 57, Вилна Зона Рибарника ТП, Двадесет И Седми Ноември 11, 1, 3, 26 Тодор Доков, 13, 5, 9, Люляк 4, 8, 6, 2, М.Равнище №210042 , Партизански 6, 13, 16, 4, 18, 8, 12, 2, 1, 14, 10, Пионер 10, 13, 20, 3, 14, 18, 16, 22, 11, 8, 5, 12, 1, 2, 4, 6, 15, 9, Руски 57, 59, 53, 61а, 61, 55, 51, 18, 47, Тодор Доков 21, Къща
На 20.01.2021 г. /08:31 – 16:16 ч. / – Етрополе: 27-Ми Ноември 11, 1, 9, 5, 7, 3, Александър Стамболийски 57, Двадесет И Седми Ноември 11, 1, 3, 26 Тодор Доков, 13, 5, 9, Люляк 4, 8, 6, 2, М.Равнище №210042 , Партизански 6, 13, 16, 4, 18, 8, 12, 2, 1, 14, 10, Пионер 10, 13, 20, 3, 14, 18, 16, 22, 11, 8, 5, 12, 1, 2, 4, 6, 15, 9, Руски 57, 59, 53, 61а, 61, 55, 51, 18, 47, Тодор Доков 21, Къща
На 18.01.2021 г. /09:00 – 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 19.01.2021 г. /15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Етрополе: IV, Кв.86, Гр.Етрополе , Батак 17, 18 Здравец, 19, 12, 22, 11, 20 А, 20 Б, 3, 1, 16, 18, 13, 26 Газоразливна -Осветление, 7, 9, 14, 24, 5, 15, Варовитец 9, 4, 3а, 20, 10, 18, 1, 6, 12, 3, 24, 16, 14, 7, 2, 8, 11, 26, 13, 5, Двадесет И Седми Ноември 24, Здравец 12, 6, Магазин, 8, 11, 14, 2, 10, 4, Китката 12, 6, 2, 8, 6, 4, 10, Любен Каравелов 24, 17, 20, 11, 12, 26, 25, 10, 32, 23, 14б, 22, 15, 18, 14, 27, 16, 28, 21, 13, 30, 19, Марийка Гаврилова 93, 72, 81, 93а, 15, 74, 84, 64, 89, 66, 97, 63, 66, 40, 60, 55, 91а, 85, 83, 61, 71, 56, 76, 68, 69, 87 А, 58, 57, 59, 79, 65, 95, 87, 91, 67, 73, 75, 82, 80, Мико Лаков 1, 4, 3, 5, 7, 6, 2, 2, Младост 16, Никола Михайлов 74, 58, 19, 48, 70, 37, 50, 42, 40, 60, 23, 64, 62, 3, 44, 15, 13, 36, 76, 56, 17а, 72, 52, 68, 34, 54, 32, 25, 46, 66, 16, 30, 38, 33, 11, 17, 21, 35, 28, 38а, Осем 19, Партизански 1, 23а, 21, 19, 24, Победа 33, Прогон 5, 12, 1, 7, 6, 15, 24а, 24, 19, 19, 10, 2, 11, 9, 4, 14, 3, 8, 16, Пролет 2, 22, 37, 33, 13, 25, 23, 12, 3, 24, 14, 20, 8, 10, 1, 19, 16, 5, 27, 17, 9, 18, 11, 21, 7, 6, 29, 4, 31, 15, Свищи Плаз 6, 2, 14, 9, 17, 13, 16, 8, 25, 37, 10, 11, 9, 18, 4, 23, 27, 22, 39, 33, 26, 31, 29, 21, 15, 12, 3, 19, 5, 1, 7, 20, 35, Софроний 34, Чертиград 2, 11, 13, 8, 4, 5, 1, 9, 7, 3, 6, Четвърта 27, Изгрев, Павилион, 35, Здравец
На 20.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Етрополе: Вилна Зона Рибарника ТП
На 22.01.2021 г. /09:01 – 12:16 ч. / – Етрополе: Георги Антонов 20
На 18.01.2021 г. /09:00 – 16:30 ч. / На 20.01.2021 г. /09:00 – 16:30 ч. / На 21.01.2021 г. /09:00 – 16:30 ч. / – Етрополе: Георги Бакалов 27, Софроний 16
На 20.01.2021 г. /09:00 – 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 21.01.2021 г. /15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Етрополе: Кв. 178 , Кв.178 , Осем 8 6, 8, 28, 6, 4, 13, 8 11, 10, 12, 7, 11, 9, 8 28, 27, 8 35, 25, 8 21, 3, 23, 17, 26, 8 16, 8 32, 8 3, 2, 8 26, 8 17, 21, 18, 18, 1, Партизански 3, 1, 1 В, Руски 44, 8 9, 8 31, 7 15, 8 15, 5, 8 8, 8 4, Будка, 8 14, 8 0, 8 13, 8 27, 8 5, 8, 8 28, 8 12, 8 30, 8 10, 8 7, 8 11, 8, 8 35, 8 33, 8 25, 8 2, 8 21, 8 1, 8 18, 8 24, 8 17, 8 16, 8 19, 8 22, 8, 8 32, 8 21, 8 26, 8 34, 8 20, 8 23
На 19.01.2021 г. /09:31 – 10:00 ч. ; 13:31 – 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 14:00 – 14:16 ч. / – Етрополе: Местност Равнище , Равнището , ТП 1
На 19.01.2021 г. /09:31 – 14:16 ч. ; 09:31 – 10:00 ч. ; 13:31 – 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 14:00 – 14:16 ч. / – Лопян: 005034 , в.з. Лопян, Кв.6 , Васил Левски 2, 1, Втора 1, 3, 5, Георги Димитров 4, 5, 6, 12, 10, 8, 14, Георги Михайлов 13, 21, 16, 297, 19, 2, 14, 4, 18, 5, 10, 1, 17, 11, 23, 3, 8, 15, 7, 6, Девети Май 6, 9, 7, 5, 1, 3, 2, 4, Девети Септември 5, 7, 1, 3, Йончо Ботев 15, 27, 11, 13, 21, 9, 32, 5, 7, 19, 17, 18, 16, 14, 12, 33, 29, Калина Вескова 8, 2, 28, 18, 6, 4, 24, 26, 1, 10, 12, Кв.6, УПИ6-22, Вилна Зона , Ленин 4, 6, 3, 2, Махала Черешовица Вила, Къща, Местност Растака Къща, Местност Черешова 7, 28, 27, 24, 25, 22, Никола Михайлов 22, 28 \, 8, 5, 16, 4, 14, 7, 32, 20, 44, 11, 34, 24, 30, 6, 12, 10, 18, 38, 42, 238, 276, 310, 123, 234, 246, 302, 236, 228, 121, 111, 262, 274, 308, 105, 264, 119, 296, 286, 113, 280, 127, 244, 258, 125, 107, 250, 230, 131, 294, 260, 254, 129, 312, 284, 232, 242, 252, 266, 278, 256, 282, 272, 133, 248, 304, 101, 85, 69, 210, 186, 71, 81, 200, 93, 83, 222, 202, 172, 178, 182, 192, 170, 99, 162, 176, 208, 67, 216, 220, 65, 95, 77, 59, 61, 226, 103, 218, 212, 174, 75, 180, 63, 87, 204, 79, 57, 97, 224, 190, 184, 206, 196, 54, 68, 120, 74, 126, 138, 158, 140, 43, 48, 128, 98, 122, 27, 104, 112, 21, 156, 162, 134, 76, 150, 86, 124, 50, 66, 52, 116, 90, 84, 144, 152, 64, 106, 41, 94, 82, 25, 33, 23, 7, 114, 35, 45, 56, 130, 80, 142, 110, 88, 146, 136, 13, 49, 78, 72, 92, 15, 148, 108, 96, 37, 160, 60, 154, 100, 102, Никола П.Цановски 2, Пета 1, 6, 4, 2, Планинско Цвете 1 Вила, 1, 3, Първа 1, 3, Свещи Плаз 5, 3, 2, Седма 111, 109, Трета 12, 1, 4, 8, 2, 3, 10, УПИІ-211, Кв.29 , Христо Ботев 10, 6, 22, 4, 2, 12, 3, 14, 18, 1, 16, 5, 20, Цвятко Янков 23, 27, 21, 13, 11, 149, 19, 17, 25, 94, 117, 82, 121, 119, 92, 139, 84, 151, 131, 149, 80, 78, 155, 133, 153, 115, 125, 86, 145, 123, 137, 127, 143, 88, 12, 107, 101, 40, 37, 43, 56, 91, 2, 76, 65, 61, 63, 89, 71, 109, 22, 79, 42, 16, 48, 31, 54, 103, 87, 24, 6, 93, 8, 70, 75, 64, 81, 4, 41, 10, 44, 83, 85, 33, 73, 50, 39, 77, 38, 53, 67, 46, 68, 99, 105, 30, 69, 29, 111, 28, 14, 59, Четвъра 3, 5, 7, Вила, Вила, Вила, Вила
На 19.01.2021 г. /09:31 – 14:16 ч. / – Лъга: Къща
На 19.01.2021 г. /09:31 – 10:00 ч. ; 13:31 – 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 14:00 – 14:16 ч. / – Лъга: Местност Пашовото Пл.№2, К.Р-Н 919, Къща, Вила, Къща
На 19.01.2021 г. /09:46 – 10:00 ч. ; 13:46 – 15:00 ч. / – Лъга
На 19.01.2021 г. /09:31 – 14:16 ч. / – Малки Искър: Къща
На 19.01.2021 г. /09:31 – 10:00 ч. ; 13:31 – 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 14:00 – 14:16 ч. / – Малки Искър: Къща, Къща, Къща
На 20.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 22.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Рибарица, Общ. Етрополе: 194005 , XVIII-14, Кв.2 , Гноеница , Манастирското , Парцел Х-19, Кв.15 , Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.