В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ БЕ ПОДПИСАН АКТ ОБРАЗЕЦ №2 ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На 07.03.2017 година се състоя работна среща, на която бе подписан Акт Образец №2 за откриване на строителни площадки на два блока в Община Етрополе по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Етрополе. Блоковете, които се намират в „гр. Етрополе, кв. 20, и бул. „Руски“ № 188, кв. 132, бл. 1″.
На срещата присъстваха Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров, Стефан Борисов – заместник – кмет на Община Етрополе, инж. Силвия Хартарска – инспектор „КРиНС“, Юлия Митова – главен специалист „ПиС“, Стефка Христова – старши специалист „ПиП“, представители от сдружението на собствениците – „гр. Етрополе, кв. 20, бл. 12 – Елаците“ – Иванка Данчева Генчева и „НАДЕЖДА – гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 188, кв. 132, бл. 1″ – Кристина Петрова Доцова, представители на фирмите изпълнител „Джани“ ЕООД и „Главболгарстрой“ – АД, представители на строителния надзор от „Трансконсулт – БГ“ ООД и ДЗЗД „НСН-ЕВРОБИЛД“.
След приключването на срещата, заместник – кметът на Община Етрополе Стефан Борисов заедно с представителите на фирмите изпълнител, строителния надзор, представители на сдружението на собствениците и служители от Общинска администрация посетиха строителните площадки.
С цел по-висока информираност на гражданите, Община Етрополе провежда регулярни срещи с представителите на етажната собственост, с които се уточняват организационните въпроси по изпълнението на ремонтната дейност.
С реализирането на програмата за енергийна ефективност, ще се осигури един по-добър начин на живот на гражданите, съществено ще се повиши качеството на жизнената среда и топлинния комфорт на живущите, което е и главен приоритет на ръководството на Община Етрополе.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.