*

ПОКАНА
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 09.02.2021 г. от 17,00 ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871” гр. Етрополе на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. на Община Етрополе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2021 година на Община Етрополе до 08.02.2021 г. в деловодството на общината или на електронен адрес obstina@etropolebg.com.