*

На 17.02.2021г. в НЧ „Тодор Пеев-1871“ от 10.00 ч. ще се проведе изложба от 160 хербария на различни горскорастителни видове (дървета, храсти, треви, папрати и мъхове) организирана от „Младежко движение за развитието на селските райони в България“. Тя е част от проект „За всеки спасил дърво“, в който участват 200 гимназисти от профили природни науки и още толкова техни връстници от сръбския град Ниш.
Ръководителят на проекта д-р Йонко Додев ще резюмира изпълнените и предстоящи дейности.
В откриването на изложбата ще участват и доц. д-р Груд Попов, доц. д-р Пламен Глогов и гл. ас. д-р Мира Георгиева от Института за гората – БАН. Те ще представят презентации относно важността от създаване и опазване на българските гори, за ценните горскорастителни видове (застрашени, лечебни и медосносни растения) и за опасността от чужди и инвазивни видове. .
Хербариите ще бъдат изложени във фоайето на втория етаж на читалището.
Изложбата ще се реализира в рамките на проект „За всеки спасил дърво“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Източник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010233318444