*

Какво трябва да правим при земетресение?
При сеизмично спокоен период:
– В къщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.
– Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
– Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
– Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
– Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
– Подгответе план за поведението на членовете на семейството.
– Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.
• При усещане на първия трус:
– Не трябва да напускате сградата, в която се намирате, направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.
– Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.
– След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
– Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.
– Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.
– В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.
След преминаването на първия трус:
– Изключете електричеството, газта и водата.
– Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
– Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
– Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
– След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
– Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
– Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
– Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.
– Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции. Изпълнявайте указанията на МВР – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, полицията и на други компетентни органи. Спазвайте обществения ред.