*

„Ние сме против отдаване на публична собственост на крайно ниски цени“!

От Владимир Александров и Боряна Керемидска, общински съветници от Българска социалистическа партия, по повод публикация на сайта на Община Етрополе от 09.11.2022 г. със заглавие: „Общински съвет Етрополе проведе своето тридесет и седмо заседание. Общинските съветници от ПП БСП Владимир Александров и Боряна Керемидска демонстративно напуснаха залата“

Уважаеми съграждани,

За да може гражданите и медиите да имат активна роля в обществото, властите трябва да им предоставят точна информация, без да се скриват или изопачават факти.

В информация, публикувана на 09.11.2022 г. на сайта на Община Етрополе (http://etropole.bg/news/view/id/3125) със заглавие: „Общински съвет Етрополе проведе своето тридесет и седмо заседание. Общинските съветници от ПП БСП Владимир Александров и Боряна Керемидска демонстративно напуснаха залата“ фактите са представени едностранчиво, с което се лишават гражданите от правото им да получат обективна информация.

Истината винаги има много страни и именно затова възможността да се чуят различните гледни точки е ценна. Гражданите на Община Етрополе трябва да знаят истината и да научат коректните факти и обстоятелства относно причините за „демонстративното“ ни напускане на заседанието. А те са:

  • Ние категорично отхвърляме предложението, внесено от Кмета на община Етрополе Димитър Димитров,  поради предложената изключително ниска месечна наемна цена за обект „Кухня“ в размер на 135 лв., или по 0.50 лв. за  270 кв. м.!?. Като имаме предвид, че става въпрос за дългосрочен наем от 10 години, каквото беше предложението, ние поставихме въпроса за отговорното стопанисване на публичния ресурс.  
  • „Демонстративното“ ни напускане на заседанието беше провокирано от това, че става практика да се предлагат и приемат незаконосъобразни решения от страна на съветниците от мнозинството в ОбС – Етрополе.
  • Без да подложи на гласуване отмяна на основното предложение за решение, без да е формулирано ясно, със съответните законови основания, председателят на  Общински съвет – Етрополе, г-н Христо Андреев, предложи на общинските съветници да вземат решение  „да бъде удължен Договора за наем с настоящия наемател до края на учебната 2022-2023 година.“ Това се случва, въпреки че няма отговор на въпросите: кой е наемател и страна ли е по договора Общинският съвет – Етрополе ?!/.
  • Публикацията, посочена по-горе, създава възможност да се правят необосновани внушения, че с неподкрепа на предложението е било застрашено изхранването на децата в „ученическата трапезария“. Това не отговоря на истината! По време на дискусията на заседанието на ОбС стана ясно, че изхранването на децата е извън този договор за наем. То се възлага отделно, чрез обществена поръчка, което е потвърдено и от директора на СУ „Христо Ясенов“.  

 Уважаеми съграждани,

Действията ни изцяло са продиктувани  в защита на справедливото, без наличие на интереси, управление и разпореждане с общинската собственост. Бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да работим за развитието на Община Етрополе и да изпълняваме правомощията си  прозрачно, честно и отговорно.

                                        С уважение:

                                                            Общински съветници от БСП:

                                                                                   Владимир Александров

                                                                                   Боряна Керемидска