ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС В СУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ“

През учебната 2017/2018 година СУ „Христо Ясенов“ приема ученици след завършен седми клас в паралелки с профил:

  • Чужди езици със задължителни профилиращи учебни предмети: английски език, втори чужд език по избор, български език и литература и биология и здравно образование.
  • Икономическо развитие със задължителни профилиращи учебни предмети: английски език, география и икономика, математика и информационни технологии.
  • Физическо възпитание и спорт със задължителни профилиращи учебни предмети: физическо възпитание и спорт, биология и здравно образование, информационни технологии и география и икономика.

Приемът на документи за участие в първи етап на класирането ще се осъществява всеки ден без неделя от 16.06.2017 г. (петък) до 22.06.2017 г. (четвъртък) включително от 08:00 до 17:00 часа в кабинет 208 (на втория етаж в централната сграда).

За участие в класирането учениците подават заявление, което се подписва и от родител, представят копие от свидетелството за завършено основно образование и служебната бележка с резултатите от НВО.

Кандидатстващите за профил „Физическо възпитание и спорт“ задължително представят и медицинско свидетелство.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.