ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 37 ГОДИНИ – РЕМОНТ В МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР – ГР. ЕТРОПОЛЕ

Медицински Център I Етрополе ЕООД е създаден през 2000 година със заповед на Министъра на здравеопазването за преобразуване на здравните заведения. Сградата е построена през 1980 година. В нея се помещават кабинетите на 27 общо практикуващи лекари, лекари специалисти на индивидуална практика, както и такива по дентална медицина. В центъра работят две лаборатории.
Медицинският Център I – гр. Етрополе е от изключителна важност за гражданите на Община Етрополе и района, защото в него те могат да получат специализирана извънболнична помощ, извършване на диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдаване, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 г. и още други жизненоважни услуги.
Поради липсата на ремонтни дейности през годините и тежките климатични условия, сградата на Мредицинския Център I не предлагаше благоприятни условия за ползвателите й. По предложение на Кмета Димитър Димитров бе прието Решение № 33 /30.03.2017 година на заседание на ОбС – гр. Етрополе, с което се разрешава отпускането на 60 000 лв. – средства за ремонтни дейности в Центъра. През месец април бе подменена старата дограма на етаж 1 с PVC дограма, коридорите бяха освежени, извършен е ремонтът на тоалетните и на осветлението.

      

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.