*

В неформална обстановка на 20.06.2020 година от 19:00 часа в гр. Етрополе се проведе събрание на Регионален клон ,,Традиция‘‘- гр. Етрополе.
Григор Генчов (председател на регионалния клон) направи отчет на свършеното до момента, обсъдиха се и евентуалните бъдещи участия на дружеството в условията на Ковид 19. Бяха приети трима нови членове на „Традиция“ – Етрополе.
Почетен гост на събранието бе председателя на НД „Традиция“ – Огнян Маринов.