СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Община Етрополе уведомява всички лица, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти на територията на общината, категоризирани през 2010 г., че е необходимо да подновят категоризацията на същите до края на 2017 г. съгласно § 5 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма.
Лицата, които са с изтекли категоризации или нямат такава е нужно да извършат процедура по категоризация, която се определя по реда на чл. 129 и 130 от Закона за туризма.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Кмет на Община Етрополе

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.