*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Етрополе Ви уведомява, че сигнали за нередности, жалби и предложения може да бъдат подавани на дежурния телефон в Общинска администрация – 0720/68200 или на и-мейл адрес: obstina@etropolebg.com