*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Всеки понеделник и сряда от 9:00 до 12:00 часа в стая № 314, ет. 3 в сградата на Общинска администрация, Община Етрополе организира безплатни консултации с г-н Михаил Блесков, от когото жителите на общината могат да получат информация във връзка с тяхното социално и пенсионно осигуряване.

Консултациите ще се провеждат всяка седмица в понеделник и сряда на същото място.

Община Етрополе