*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ВиК – София област уведомява своите абонати, че предстои актуализация на база данни поради настъпили промени по предишна идентификация – смърт на титуляря на партидата, смяна на собствеността на строеж и др.
От 15.02.21 г. до 15.03.21 г. абонатите няма да дължат такса за пререгистрация!
За въпроси относно необходимите документи – тел: 0720/62333.