Областният управител поиска от Министъра на регионалното развитие и благоустройството спешно осигуряване на средства за ремонт на Златишния проход

Областният управител на Софийска област инж. София Торолова изпрати искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков за спешно осигуряване на средства за рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица /Златишки проход/. Областният управител вече получи подкрепата на няколко свои колеги от страната, кметове на общини от региона, Ловчанския митрополит Гавриил и компании от частния сектор за проекта.

Вижте пълния текст на писмото, изпратено до министър Нанков:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАНКОВ,
В качеството ми на Областен управител на Софийска област – орган на изпълнителната власт, чиято основна функция е отстояването на регионалните интереси при определянето на националните политики и приоритети, считам за мой изключителен ангажимент да представя пред Вас инфраструктурен проект, който е от особена важност не само за Софийска област, но и за бъдещото икономическо развитие на България.

Път II-37 Джурово-Етрополе-Златица-Пирдоп е най-пряката пътна връзка между Северна и Южна България и единствената такава, пресичаща Западна Стара планина. Пътят и по-конкретно проходът Етрополе-Златица се определя като важна пътна артерия на картата на Република България, поради следните причини:

1. Представлява важна пътна връзка свързваща общините от Северна и Южна България, като скъсява разстоянието между тях със средно 100 км. Проходът е най-късият път между северната и южната част на страната с дължина 27 км. Общата численост на населението в тези общини е около 1 272 000 жители. Към момента жителите и общинските администрации на общините от двете страни на прохода осъществяват слаби културни, търговски и административни контакти, поради затруднено пътуване и липса на транспорт.

2. Златишкият проход представлява важна стратегическа връзка между Северна и Южна България, тъй като в добро състояние облекчава пътния поток през София и в бъдеще би могъл да се превърне в пътен коридор между Пловдив и Видин, както и основна и единствена алтернативна връзка между Северна и Южна България при ремонт и евентуално затварянето на АМ „Хемус“.

3. На територията на общините Етрополе, Челопеч, Чавдар, Златица, Мирково и Пирдоп функционират най-големите предприятия в минно-добивната и металургична промишленост на Балканите и в Европа – „Елаците МЕД“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД и „Аурубис България“ АД.
От дейността на предприятията се формира Брутен вътрешен продукт около 8 %.

Дружествата осигуряват заетост на над 3 000 работници и служители.

Проходът е изключително важен за осъществяването на ежедневната дейност на предприятията в региона за безопасното и бързо придвижване на работещите, които ежедневно пътуват от и до работните си места.

От 1980 г. път II-37 Джурово – Етрополе – Златица – Пирдоп не функционира ефективно, поради това, че участъкът Етрополе – Златица (Златишки проход) е затворен. Състоянието му е изключително лошо – асфалтово покритие на места почти липсва, на много места са се образували дупки и пропадания, няма отводнителни канавки. С всяка изминала година деформациите по пътното платно стават все по-големи и по-опасни за движението, а ремонтните работи по тяхното отстраняване все по-скъпо струващи.

Особено тревожен е фактът, че с цел да спестят разстоянието от около 100 км жителите на населените места от двете страни на прохода преминават през забранения пътен участък. Това създава сериозна опасност за живота и здравето на преминаващите, като представлява реална предпоставка за пътно-транспортни произшествия.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е запозната с тревожното състояние на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица-Пирдоп от многобройните писма изпращани от общините, през последните години с молба за незабавни мерки за рехабилитация и реконструкция на пътя.

Министерският съвет със свое Постановление №19/07.02.2014 г., по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ осигури сумата в размер на 5 000 000 лв. за рехабилитация и реконструкция на I етап – участък от път ІІ-37 Джурово – Етрополе – Златица – Пирдоп от км 20+000 до км 47+000 /, които са усвоени и реконструкцията и рехабилитацията са приключили.

Агенция „Пътна инфраструктура“ залага ежегодно в програма „Капитално строителство“ необходимите средства за ремонт и рехабилитация на II участък от път ІІ-37 Джурово – Етрополе – Златица – Пирдоп,но към настоящия момент не са осигурени, за да бъде довършен целият участък от пътя.

Съществува реална опасност ремонтираният вече участък да се разруши, без да бъде използван по предназначение.

Въпреки вложените 5 000 000 лв. към днешна дата Златишкият проход е затворен за движение.

В Областна администрация на Софийска област са постъпили писма за подкрепа от Областните управители на областите Бургас, Видин, Враца, Перник, Русе, Смолян,Ямболи други, Кметовете на общини на територията на Софийска област, Ловчанския митрополит Гавраиил, както и от следните фирми: „Елаците Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Аурубис България“ АД, „Геотехмин“ ООД.

Предвид гореизложеното и водена от социалната и икономическа значимост, която има проходът за целия регион, както и неоспоримите доказателства, че пътят е най – кратката връзка между Северна и Южна България се обръщам към Вас с молба за спешно осигуряване на необходимите средства за ремонт на горецитирания път, с цел безопасно и безаварийно автомобилно движение по него, подобряване на комуникациите, стандарта на живот и икономическото развитие.

С уважение,
ИНЖ. СОФИЯ ТОРОЛОВА
Областен управите на Софийска област

 

Източник:

http://sofoblast.bg/index.php/bg

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.