Община Етрополе

гр. Етрополе
пл. „9 септември“ 1
тел. за връзка 0720 / 68 233
Работно време – от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване.

Автогара Етрополе

бул. „Партизански“
тел. за контакт – 0720 / 62 300

Сайт:  www.avtogaraetropole.com

Районно управление МВР

гр.Етрополе
бул.”Руски” №103
тел. за контакт –  0720/6213

Районна служба "ПБЗН" – Етрополе

бул. „Руски“ № 99
тел. за контакт – 0894 – 74 0-008

„МБАЛ „Проф. д-р Ал.Герчев” Етрополе” ЕООД

гр. Етрополе, 2180
София област
ул.” Бригадирска” № 1
Тел. 0720/636-85, факс 0720/635-90
e-mail: mbal_etropole@mail.bg

ВИК - Етрополе

ул. „Батак“ 6
тел. 0720- 62333

ОУ "Христо Ботев"

гр. Етрополе
бул.“Руски“ – 110
Тел. за контакт  +359 (0)720 60-14;
+359 (0)720 62-20;
+359 (0)720 20-89;
+359 (0)720 20-16
Email: etro_botev@abv.bg

СУ "Христо Ясенов"

Адрес: бул.“Руски“ 69, 2180 Етрополе
Телефон: +359 (0)720 21-35;
+359 (0)720 23-28;
+359 (0)720 21-79;
+359 (0)720 20-79;
+359 (0)720 20-15
Email: hr_yassenov@abv.bg

ПГ "Тодор Пеев"

Тип: Средно училище
Локация: Град Етрополе
Адрес: бул.Руски 194, 2180 Етрополе
Телефон: +359 (0)720 2348;
+359 (0)720 5008;
+359 (0)720 5021;
+359 (0)720 2187

ОУ "Христо Ботев" - Лопян

Локация: Село Лопян »
Адрес: с. Лопян, 2193 Лопян, Община Етрополе
Телефон: +359 (0)7102 368; +359 (0)7102 221; +359 (0)7102 310
Email: ou_hr.botev_lopian@abv.bg

Читалище "Тодор Пеев"

Адрес: град Етрополе, Област Софийска, общ.Етрополе, пл. „9 Септември“ 2
Телефон: +359 (0)720 62291; +359 (0)720 65011;
Email: etro_peev@abv.bg

Районна пощенска станция

Етрополе 2180, бул. Руски 109, тел. 0720- 62055

Районен съд Етрополе

гр. Етрополе, бул. Руски 105
тел. (0720) 62310, 62069
факс: (0720) 63758
e-mail: rs_etropole@abv.bg, etropole-rs@justice.bg

Исторически музей Етрополе

Етрополе, бул. „Руски” № 105, п.к. 35
Телефон: +359 720 62124
e-mail: museum_etropole@abv.bg

с. Рибарица

кмет: Калина Нинова
тел. 0720- 62242

с. Ямна

кмет: Детелина Николова
тел. 07106- 2320

с. Малки Искър

кмет: Марин Маринов
тел. 07105- 2221

с. Брусен

кмет: Иван Йорданов
тел. 07103- 2221

с. Бойковец

кметски наместник: Иван Гергов
тел. 0720- 62203

с. Лопян

кмет: Цветелина Цакова
тел. 07102- 2327

с. Лъга

кмет: Николай Йотов
тел. 07104- 2320