*

По Благотворителната програма „Българските добродетели“ Група ГЕОТЕХМИН направи ремонт на отоплителната система, физкултурния салон и басейна.

СУ „Христо Ясенов“ посреща своите 730 възпитаници, завърнали се след дистанционното обучение, с отоплени коридори и по-топли и красиви класни стаи. В училището заработи ремонтирана парна инсталация с нови четири газови котела в парното отделение. Изградено е парно отопление и за общежитието, в което учат 47 възпитаници на Футболна академия „Христо Стоичков“. Направена е топлоизолация на корпуса на физкултурния салон и на басейна в училището, където са поставени и пароуловители, за да не се задържа влага. Всичко това, както и много други подобрения са реализирани с дарение по Благотворителна програма „Българските добродетели“ от дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД от Група ГЕОТЕХМИН – най-големият работодател в общинат
Ремонтът на СУ „Христо Ясенов“ е един от приоритетните проекти, които бяха договорени с подписването на рамковото споразумение между кмета г-н Димитър Димитров и изпълнителните директори на Геотехмин ООД – г-н Доминик Хамерс, и на Елаците-Мед АД – инж. Драгомир Драганов, през есента на 2020 г. На събитието по подписването от страна на общината присъстваха също председателят на ОбС – Етрополе г-н Марин Маринов, както и зам.-кметовете г-жа Росица Христова и г-жа Станка Димитрова. Благотворителна програма „Българските добродетели“ е създадена през 2018 г. от управителя на Геотехмин проф. дтн инж. Цоло Вутов, който през август м. г. предложи подкрепа на пет общини, сред които и община Етрополе, за реализиране на жизненоважни за местното население проекти във връзка с очакваните последствия от пандемията.
Създадено преди 76 години СУ „Христо Ясенов“ е знакова образователна институция с много постижения и награди. Със своите 730 възпитаници то е сред първите три училища по брой на ученици в Софийска област. Мащабът на училищната сграда няма еквивалент в областта, но извършваните през последните години ремонти не включваха подмяна на старата парна инсталация с нафтови котли и нейните свързващи елементи. Въпреки частичните ремонти на парокотелното и подмяна на част от чугунените радиатори с алуминиеви се наблюдаваха сериозни повреди, което налагаше допълване на отоплението в класните стаи с електрически печки. Поради невъзможност да се отоплява, преди 5 години басейнът на училището бе затворен. По тези причини проектът за ремонт на училището е определен като най-неотложен.
„Направеният ремонт обхваща подмяна на котлите в парното отделение с газови, ремонт на самото помещение, както и на цялата парна инсталация в сградата – подмяна на тръби и радиатори. Сменена е проектната идея – инсталацията е разделена на отделни кръгове, изградено е и изцяло ново парно отопление в сградата на общежитието“ – споделя г-жа Манчева. И допълва – „Направена е хидро- и топлоизолация на част от сградата, в която се помещават физкултурния салон и басейна. Подменена е подовата настилка във физкултурния салон и е решен най-големият проблем с влагата в помещението на басейна с инсталирани влагоуловители. „Надяваме се, че през настоящата година ще имаме възможност да го пуснем в експлоатация. Предстоят довършителни неща, които трябва да направим с наши средства“ – казва г-жа Манчева. Тя е изключително благодарна за социалната ангажираност на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дарителите, качеството и бързината на изпълнение на ремонта и подкрепата от страна на общината.
Проектът е първият завършен от договорените за подкрепа по споразумението между общината и четирите дружества в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“. По същата програма се прави ремонт и на покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“.