*

Една от най-старите църкви в град Етрополе е църквата „Свети Георги”. Няма данни за годината, кога е построена. Сегашният храм е издигнат върху основите на стара средновековна църква, разрушена най-вероятно при кърджалийските нападения през ХVІІІ в.
Църквата е еднокорабна, едноабсидна с полуцилиндричен свод. Изцяло е изградена от камък, без нито една дървена греда, а за мазилката са използвани хиляди яйца. На северната стена е запазен вграден каменен купол за кръщение с надпис на него и година „1781”.
От приписка върху Острожската библия от 1581 г. става ясно, че през 1836 г. е направен основен ремонт на църквата: варосана е отвътре и отвън, поправен е покрива с плочите, пробит е един прозорец на южната страна и е иззидана каменна ограда. Ремонтът е направен от братята – майстори Христо, Петко и Цветко и майстор Хико. Започнал е на 3 март и е завършил през месец юли, около Илинден.
Иконата „Свети Георги”, която е над стария вход на църквата, в патронната ниша, е нарисувана през 1836 г. от самоукия етрополски художник Ицо Мицов.
В метоха към църквата „Свети Георги”, в Томовата къща, е имало килийно училище, за което е оставена приписка: „Да се знае кога учи даскал Паун децата на метоха Свети Георги на Томовата къща, 1811”. От приписка върху Библия разбираме, че сводът е изписан и иконостасът е покрит със златен бронз през 1851 г., месец ноември, епитроп е Христо Иванов Кесата, а майстори са Антон Христов и Янко.
През 1889 г. църквата е подновявана, за което е оставен надпис върху иконата „Свети Георги”, в женското отделение. Със средства, дарени от тогавашния свещеник Михаил Арнаудов и настоятелите С. Кунов, Хицо Лалов и Павел Митренски е отворен куполът и е издигнато кубето. Направена е и една врата от северната страна, както и докса до тази врата и прозорец. През 1894 г. на храма „Свети Георги” са подарени красив кристален полюлей и бронзов свещник от етрополеца Томчо Стоянов Кацарски.
През 1933 г. е построена днешната камбанария и лицевата ограда с желязна врата и парапет. През 1956 г. на северната страна пред входа на църквата е пристроено ново преддверие за продаване на свещи.
Манастирът „Света Троица” и църквите в град Етрополе са онова духовно ядро, което превръща през вековете града ни в крепост на българската духовност и вяра. И днес Етрополската котловина се оглася от камбаните на петте църкви, строени на кръст, за здраве и благоденствие на жителите и гостите на красивия ни град Етрополе.

 

Източник: Исторически музей Етрополе