Еврейската общност в Етрополе

Еврейската общност в Етрополе

Еврейте са се заселилив Етрополе много отдавна: 1376г., 1450г., 1492г. и са останали там до 1808г. През 1376г. маджарския крал Людвиг изгонва еврейте от крепостта „Будим“ и те намерили спасение и убежище в българските градове на река Дунав (Видин и...