Публикации

ИЗЛОЖБА-ЖИВОПИС НА СТЕФКА ХИКОВА В ЕТРОПОЛЕ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТОДОР ПЕЕВ – 1871 „

Ви кани на

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС
НА СТЕФКА ДАКОВА ХИКОВА

Откриване: 25.01.2020 г. от 15:30ч.

в Мултифункционалната зала на читалището

Дни на изложбата:
26.01.2020 г.: от 9:30 ч. до 16:30 ч.
27.01.2020 г.: от 9:30 ч. до 13:00 ч.- 15:30 ч. до 18:00 ч.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
Д-Р ГЕШОВСКА
И КОЛЕКТИВА
НА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛ. ГЕРЧЕВ” ГР. ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ АКУШЕРИ И ГИНЕКОЛОЗИ,

Обръщам се към всички Вас, за да Ви поздравя по повод 21 януари – Ден на родилната помощ, известен в народната традиция като Бабинден.
В този празничен ден, изразявам своята признателност и уважение към усилията, които полагате ежедневно, за да дарявате живот на нашите деца!
Вярвам,че ще продължите да изпълнявате Вашата високохуманна професия неуморно и всеотдайно както досега!
От сърце Ви пожелавам здраве, късмет и силен дух, за да продължавате да следвате своето благородно призвание!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Етрополе

Урок по родолюбие в ОУ „Христо Ботев“

Урок по родолюбие изнесоха представители на Клуб „Традиция“-Етрополе пред ученици от ОУ“Хр.Ботев“ на 17.01.2020г.

Десетки ученици от училището слушаха със затаен дъх словата на местните родолюбиви етрополци, посветени на различни видове оръжия и облекла от времето на битките за освобождението на България.

Любознателните момчета и момичета с вълнение се докосваха до оригиналните оръжия, представени от инициаторите на тържествения урок по родолюбие.

Десетки, горещи от патриотични чувства младежи, си направиха снимка за спомен с по-възрастните им съграждани, даващи всичко от себе си, за да се запазва българщината.

Ръководството на училището благодари за прекрасната инициатива!

IV – ти турнир за пенсионери по шах, карти, табла и дартс в Етрополе

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че на 23 и 24 януари 2020 г. в ресторант „Оазис“-гр. Етрополе по повод предстоящият празник „Свети Атанас“ ще се проведе IV -ти турнир за пенсионери по шах, карти, табла и дартс. Организатор на турнира е Община Етрополе.
Записване в клуба на пенсионера за участие в турнира до 22.01.2020 г. Телефон за връзка 0897739496.
График на провеждане:
Дата: 23.01.2020 г. /четвъртък/
9.00 ч. – Техническа конференция
9.30 ч. – Откриване на турнира

Дата: 24.01.2020 г. /петък/
9.00 ч. – Полуфинали и финали
13.00 ч. – Официално награждаване и закриване на турнира

Етрополе

КЪМ ЕТРОПОЛЕ

За Етрополе нямаше редовно шосе, а някакви неравни и стръмни пътеки, преминавани обикновено със селска кола с кон или пешком. Тази възможност, макар и да ужаси моите съпътници ми се доста понрави. Но аз имах със себе си едно дете и трябваше да пазя него, ако не себе си. Наех се тези няколко часа път от Орхание до Етрополе да премина на кон, условен от група селяни, които пътуваха в същата посока, по която трябваше да се отправим с малката Мария. По ония години никой не бе така придирчив, не търсеше непременно всички удобства в живота, както сега. Още по-малко това можеше да прави една учителка. Отивайки на почивка в Етрополе, аз вече чувствувах оттука, че обиквам дивната му природа, росните му поляни и кичестите му околовръстни гори и че може би ще остана да учителствувам там. Потъналите в зеленина дворища, сгушените един до други червени покриви на приютеното в полите на Балкана градче съгледахме за пръв път от превалящата към него височинка. Дивните и росни зеленини, омайните багри на още свежите под това горещо слънце горски и полски цветя, бяха за мене нещо необикновено привлекателни. Дете на далечния Дрим, спомнях си за моето детство, за кристалните води на родната река, за нависналите над нея главички на белите люляци, за алените божури на родителската ми къша и се чувствувах най-щастливия човек на света.
Настаних се на квартира в семейството Арнаудови.
Личи по всичко – старинна богата къща. При входа – високи дувари. В средата – хубава, вита с разни шарби порта.
Вътре е земен рай.
Дълбока овощна и зеленчукова градина. Далече някъде, в дъното, лъкатуши малко пенливо поточе. Край витата стълба – отбор цветя и нависнали рози, рози. До сайванта – гъста сенчеста лоза.
Хубав, благат край, мислех си аз. Каква голяма разлика с нечистата, разхвърлена, пуста и парцалива София, прибрала в недружелюбните си и кални прегръдки отбора на българския народ, но все така без сърце, без простор, без душа!
Качихме се по витата стълба, влязохме в широка, светла и приветлива стая и заживяхме живота на мирната и трудолюбива българска провинция – всичкото за тогавашния български живот. Изгубеното за сегашния ненаситен, миражен живот.
Дните провървяха един след други, бърже и незабелязано. Росните поляни, околните падини, един манастир в околностите, една старинна кула, няколкото приятелки, една от които отсетне стана моя ученичка – Мария Пекова – това бяха обектите на моето начално пребиваване в този тих, трудолюбив, трезв балкански край от нашите просторни български земи.
Кулата на Етрополе, тя ми навяваше много от онова, що бях запомнила от учебниците за рицарското Средновековие. И често се питах отгде това име Етрополе (Етрополис) за малката паланка, притисната от вси страни в недрата на тоя безкраен лабиринт от възвишения.
В Етрополе заварих стария наш педагог, отсетне директор и екзархийски училищен инспектор, Атанас Наумов Високополски.
Той бе главен учител на мъжкото училище и току-що бе се прибрал от София, за да подготви работите за започване на новата учебна година. Научил, казваше ми той, че от София щели да ми предоставят да уредя девическото училище в града, което и наистина стана, обаче само след като се убедих, че мога да бъда полезна и аз със слабите си сили на тоя буден и мил край, а най-вече на толкова преданите по онова време, и жадни да се учат етрополски моми.
През края на септември 1880 година отделихме едно мъжко и едно женско класно училище.
Взех да преподавам история, български език, география, пък и за кратко време – и естествена история и аритметика! Безспорно, едно претрупване с работа, възможно поради пълната липса на учителки за девическите класове само за ония години. При това никой не искаше да чуе още за учителка и за девически класове.
Имахме доста възрастни момичета, някои от тях самоуки, други посещавали по-рано курсовете на мъжкото класно училище, в което освен Наумова бяха и учителите Стойчев или Стайчев, позабравила съм, и Пеев – зет на Илия Вълчев.
Училищните старци-настоятели бяха почтени хора и хора с тежест пред етрополци.
Поради това, че етрополският край тогава бе богат край, стопанството цъфтеше, изобилието бе ханаанско, гостоприемството безкрайно. Ние, дошлите отвън учители, се радвахме особено, като виждахме румените засмени и бодри лица на нашите ученички. Бяхме постоянно в средата им, живеехме за тях, учехме ги да обикнат науката, молехме се с тях в утринните и вечерни молитви.
Всички етрополски наши ученички бяха остроумни. В същото време те бяха кротки, добродушни деца. Най-доволни, вън от класа, се чувствуваха всред майката природа и в храма пред лицето на Всевишния. Красотата на околния мир бе подхранила в невинните им души склонност към божественото.
Царевна Миладинова-Алексиева – 31 декември 1931

Търсят се ученици от Софийска област за стипендианти в университети на Джянси

По силата на меморандума за разбирателство и сътрудничество в областта на образованието между Софийска област и китайската провинция Джянси, пет ученици от Софийска област ще получат стипендии за обучение в Университет по земеделие (http://www.jxau.edu.cn), Университет по финанси и икономика (http://english.jxufe.cn/) и Университет Нанчанг (http://english.ncu.edu.cn/).
Отпуснатите стипендии са:
25 000 китайски юана на човек годишно за докторска или магистърска степен.
20 000 китайски юана на човек годишно за бакалавърска степен.
6000 юана на човек годишно за обучение половин година.
Стипендиите включват такси за обучение, учебници, такси регистрация, настаняване. Студентите се оценяват ежегодно и ако са се представили добре през първата година на обучение, се отпуска за следващата година.
За Университета в Нанчанг през първата година се изучава задължително китайски език, другите университети са с преподаване на английски език.
Кандидатите трябва да изпратят следните документи на sofoblast@ government.bg: Автобиография, мотивационно писмо, диплома или академична справка /в случаите, когато дипломата не е издадена/ за завършено средно образование; сертификат за владеене на английски език; кандидатите може да са завършили средно образование в годината на кандидатстване или в предходни години.
Постоянният или настоящ адрес да е в населено място от Софийска област.

Етрополе

Покана за публично обсъжадане на Проект за бюджет на Община Етрополе за 2020 година

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,

Кметът на Община Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 21.01.2020 г. от 17,00 ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871” гр. Етрополе

НА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта за бюджет за 2020 г.
на Община Етрополе

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Етрополе за 2020 година. Това става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2020 година на Община Етрополе до 20.01.2020 г. в деловодството на общината или на електронен адрес obstina@etropolebg.com.

Участвайте в Етрополската литературно-музикална зима

Традиционната Етрополска литературно-музикална зима, организирана от Община Етрополе и НЧ „Тодор Пеев-1871“, ще се проведе на 25.01.2020 г. /събота/ от 16.00 ч. в Малкия салон на читалището.
Конкурсът е за поезия, проза, хумор и песни. Творбите да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани. Допускат се до две творби от автор в раздел. Разказите да не надвишават две печатни страници, написани на Times New Roman 14. Творбите се изпращат в канцеларията на НЧ „Т. Пеев-1871“ или на имейл: etro_peev@abv.bg.
Предвиждат се специални награди за стихотворение и песен, посветени на Христо Ясенов, във връзка със 130 години от рождението му.
Конкурсът е анонимен – в края на творбата участникът записва телефонния си номер, който има значение на код и служи за връзка. За учениците се посочва и клас. (Повече информация на телефон 0720/62291).
Публиката ще прави своя избор след предварителната класация на журито с председател Десислава Иванова-изявен литературен творец.
За песните ще има награди за текст и за музика.
Класираните автори ще получат грамоти и парични награди.
Наградените творби ще бъдат издадени.
Каним авторите да представят свои книги за продажба на импровизирания щанд пред салона.
Приятна изненада ще бъде „Музикален портрет“ на Виолета Цолова – Вили Рай.
Краен срок за представяне на творбите: 21.01.2020 г. /вторник/.

Пеене на пръстени в Етрополе

По традиция, всяка година на 13- ти и 14- ти януари, когато по стар стил се празнува Васильовден, в Община Етрополе се провежда старинният народен обичай „Пеене на пръстени”.

       Същността на празника е в наричанията и пожеланията, които се правят в началото на годината.

       Обичаят ще бъде пресъздаден на площад „Зольовец” на 13.01.2020 г. /понеделник/ от 16.00 часа и 14.01.2020 г. /вторник/ от 11.00 часа.

Уведомяваме Ви, че на 14.01.2020 г. от 10.30 часа на чаша топъл чай да се насладим на изложба – базар на продукти и изделия, с участието на Клуб на пенсионера, Клуб на диабетика и Клуб на инвалида.

Организатор на празника е Община Етрополе, с участието НЧ „Тодор Пеев-1871”, Исторически музей-гр. Етрополе и Духов оркестър – Етрополе.

Заповядайте заедно да „Пеем пръстените и да предричаме щастие“!