ЕТРОПОЛСКА ДРУЖБА – СОФИЯ

ЕТРОПОЛСКА ДРУЖБА – СОФИЯ

В края на 2017 г. се навършват 113 години от учредяването на Етрополската културно-просветна Дружба в София – чийто правоприемник е земляческото ни дружество „Т. Пеев” – София. Етрополската Дружба е едно от първите подобни сдружение в столицата и страната. Но не...
Етрополски манастир „Света Троица“

Етрополски манастир „Света Троица“

На 5 км източно от Етрополе, по северните склонове на старопланинския Черни връх, върху бигорна скала се извисява един от най – красивите български манастири – Етрополският манастир „Света Троица”, известен още с името „Варовитец”. Икономическото...
Исторически музей – гр. Етрополе

Исторически музей – гр. Етрополе

Историческият музей в гр. Етрополе е открит на 7. ХІІ. 1958 год. в сградата на бившето Килийно училище в двора на църквата „Свети Георги”. На 30. ХІІ. 1968 г. в реставрираната сграда на бившия Конак се открива нова експозиция на музея. Настоящата експозиция на...
Тодор Пеев

Тодор Пеев

Тодор Пеев (Пейов) е роден през 1842 г. в град Етрополе. Баща му Пейо Стоянов Инджов, притежател на просторна железарска работилница, имала за онова време характер на завод, бил признат за влиятелен чорбаджия и говорел няколко чужди езика. Когато навършва шест години...
Легенда за падането на Етрополе под османско робство

Легенда за падането на Етрополе под османско робство

След падането на Златица изминали 40 години (около 1422 г.) и турците нямали смелостта да нападнат Етрополе. Дълго време те водили преговори, но местното население отказвало да се предаде. То било склонно да направи това, но да му се запази напълно независим стопански...