Публикации

Кмет Община Етрополе

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ОТКРИ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ В СЕЛО ЛОПЯН

На 19-ти август в село Лопян бе открит пенсионерски клуб от Кмета на Община Етрополе г-н Димитър Димитров. На откриването присъства и зам.-кметът на общината г-жа Станка Димитрова и кметският наместник на селото г-жа Цветелина Цакова.
Г-жа Цакова поднесе благодарности от нейно име и от името на жителите на село Лопян към кмета.
Г-н Димитров поздрави присъстващите и им пожела здраве и благоденствие.
На откриването бяха обсъдени и други предложения,свързани с подобряване качеството на живот на жителите на селото.

Етрополе

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че ще се извърши технологично взривяване в обект МВЕЦ „Черешовица“, землището на Община Етрополе. област София на 30.05.2018 година.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/
Кмет на Община Етрополе