*

Тодор Пеев (Пейов) е роден през 1842 г. в град Етрополе.
Баща му Пейо Стоянов Инджов, притежател на просторна железарска работилница, имала за онова време характер на завод, бил признат за влиятелен чорбаджия и говорел няколко чужди езика.
Когато навършва шест години хаджи Пейо завежда малкия Тодор да учи при даскал Димитър Дидов, по-късно при даскал Симеон Подбалкански и Христо Дидов.
След това е изпратен да се учи в Ловеч при даскал Манол Лазаров.
През 1858г. започва да учи в София при Сава Филаретов- до 1860г. След първата година става помощник учител при Филаретов, като преподава на по малките класове. В края на 1860г. Филаретов го изпраща за учител в Самоков и от този момент започва действителната му учителска дейност.
Разбирайки, че му липсват необходимите знания, за да стане главен учител Тодор Пеев заминава в Цариград и започва да учи във Френския колеж „Сен Беноа“ в Цариград (1863-1865).
Препоръчан от директора на колежа става главен учител в гр. Силистра. За две години Пеев организира три учебни класа с 250 ученика, открива паралелки за девици. Отваря училища и в селата, съставя програмите им, обучава учители, прави ревизии, дава препоръки и наставления. Оставя дълбоки следи в целия край.
По настояване на етрополската общност Т. Пеев става главен учител в Етрополе през есента на 1870 г. В града вече е построено главно училище. В новата сграда открива класно мъжко училище, а в старата открива девическо училище с три отделения. И тук въвежда класно-урочната система на обучение.
Същата година дякон Левски пристига в Етрополе и основава ТРК (Таен Революционен Комитет). Негов председател става Тодор Пеев. Ръководител е и на Правешкия таен комитет.
Това е Тодор Пеев- революционер и съратник на Левски и Ботев, един от създателите на Книжовното дружество и негов дългогодишен деловодител и редактор. Създателя на читалище „Напредък“ в Етрополе.Взема участие в подготовката на Старозагорското въстание (1875) и на Априлското въстание (1876).
На 26.07.1904 г. Тодор Пеев се самоубива (разочарован от следосвобожденската действителност).
Той оставя име на предан син на своята родина, добър дипломат и организатор в строителството на съвременна България.

САЙТА НЕ Е ОФИЦИОЗ НА НИКОЯ ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ. В НЕГО СЕ ИЗРАЗЯВА ЧАСТНА ПОЗИЦИЯ, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА СЕ ПРИДЪРЖА СТРИКТНО КЪМ ПРАВОСЛАВНИТЕ, ПАТРИОТИЧНИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!