ЗАПОЧНА РЕМОНТЪТ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В ЕТРОПОЛЕ

ЗАПОЧНА РЕМОНТЪТ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В ЕТРОПОЛЕ

Община Етрополе започна изпълнението на проект за извършване на ремонт в сградата на Дом за стари хора – гр. Етрополе по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на...