*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че от 15 до 31 март Община Етрополе организира извозване на градински растителни отпадъци. За целта е необходимо жителите на Общината да изнасят отпадъците пред домовете си в същия период.

Градинските отпадъци да не се смесват със събраните купчини пясък по улиците или друг битов отпадък. Не се допуска изнасяне и складиране на растителни градински отпадъци на обществени места извън посочените периоди.

След посочения срок растителни отпадъци няма да бъдат извозвани!

Община Етрополе