*

В град Етрополе се проведе акция, чиято цел е овладяване популацията на безстопанствените кучета в града. Обработени бяха 27 животни. Това се осъществи чрез мобилна ветеринарна лаборатория на фирма „Ветеринарни практики ЗД“ ООД, с която общината има догово
Безстопанствените кучета бяха кастрирани, обезпаразитени против външни и вътрешни паразити, ваксинирани против бяс, след което върнати обратно в ареала, който обитават. Методът кастриране-връщане е високо и трайно ефективен. В популацията от стерилни животни, когато едно животно умре няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой на безстопанствените животни. Връщането на здрави и неагресивни кучета на места, от където са взети предотвратява прииждането на други некастрирани и вероятно болни или агресивни кучета от покрайнините на града и поддържа баланса на популацията. Всяко куче, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под прекия надзор на собственика или гледача, има статут на „скитащо куче”, се обработва.
Община Етрополе напомня на всички собственици на домашни любимци да регистрират животните в Общинска Администрация –Етрополе. Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси, е 31 март. Tаксата, която е определена от ОбС – Етрополе за 2021 година е в размер на 10 лв. за града и 5 лв. за селата.
От такса се освобождават собствениците на:
• Кастрирани кучета;
• Кучета на хора с увреждания;
• Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
• Кучета, използвани за опитни цели;
• Кучета, използвани от БЧК;
• Ловни кучета;
• Кучета с поставен чип, за първата година от неговото регистриране;
• Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни,които се отглеждат в регистриран селскостопански обект.
Регистрацията на вашия домашен любимец може да направите в стая № 202 в сградата на Общинска Администрация – Етрополе.
Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно.