Съобщение от „В и К” ЕООД – гр. София

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с прехвърляне на пречиствателната станция за отпадни води на град Етрополе под ръководството на „В и К” ЕООД – гр. София и съгласно решение № Ц-51/31.10.2012 год. на ДКЕВР, считано от 01.11.2012 год. на „В и К” ЕООД, гр. София са утвърдени цени както следва:
Такса пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. – 0,39 лв./куб.м
За промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: степен на замърсяване – 1,97 лв./куб.м
/В цените не е включен ДДС/

„В и К” ЕООД – гр. София

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.