*

Александър Петков Атанасов (Шески), роден на 17.03.1879г. в гр. Етрополе в революционно семейство, взело активмо участие в Априлското въстание (1876г.).

След завършване на основното си образование учи в педагогическото училище в Лом.

Известно време учителствува в ломските села. През 1901г. става член на Ломската партийна организация.

Следва право в Женева (Швейцария), където се запознава с В. И. Ленин. Под песвдоним Алекс Шески е отговорник на българската студентска социалдемократическа група, като подържа тесни връзки с руските социалдемократи.

През 1908г. е натоварен да представлява българските синдикати на конгреса на френските профсъюзи в Париж.

След завръщането си в България за кратко време работи в Лом.

От 1910г. по указание на БРСДП се установява на работа в Русе като адвокат.

През 1919г. е избран за секретар на Окръжния комитет на партията и за член на Висшия партиен съвет.

От 1911г. до смъртта си редовно е избиран за общински съветник, а два мандата е и Народен Представител в Парламента.

Делегат на редица партийни конгреси.

Сътрудничи на в. „Работнически вестник“, сп. „Ново време“, в. „Учителска искра“ и други.

Убит на 24.041925г. пред сградата на Обществената безопасност в Русе.