гр. Етрополе, бул."Руски" 94

Сдружение "За Етрополе"

ЕИК 177180302,
сметка за дарения: „Юробанк България“ АД
IBAN: BG55 BPBI 8898 1029 2306 01 ,
BIC код – BPBIBGSF

Екип

Борил Караканов

Борил Караканов

Галя Бончева

Галя Бончева

Марин Кубетски

Марин Кубетски

6 + 6 =