За контакти

Етрополе, бул."Руски" 94

info@zaetropole.com

Сдружение "За Етрополе", ЕИК 177180302, сметка за дарения: „Юробанк България“ АД IBAN: BG55 BPBI 8898 1029 2306 01 , BIC код – BPBIBGSF, Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ“

Пишете ни

3 + 1 = ?