Поздравителен адрес от кмета на Община Етрополе по случай деня на миньора

УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ И СЛУЖИТЕЛИ В МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ,

Приемете моите поздравления към Вас по случай Деня на успението на Св. Иван Рилски – Професионален празник на българските миньори!
По този повод изказвам своето уважение и признателност пред неуморния Ви труд, усилия и професионализъм, които влагате в нелеката Ви и отговорна работа!
На всички пожелавам от сърце здраве, благополучие, лични и професионални успехи, делници, изпълнени с ползотворна работа и удовлетворение от постигнатото!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Мога Фест - Етрополе

МОГА ФЕСТ 2019 – ПРОГРАМА

Петък 23.08.2019

Концерти в крайградски парк Етрополе 19:00-23:00

Out of Mind
Спални Места
The Lefties

Събота 24.08.2019

Концерти в крайградски парк Етрополе 19:00-23:00

The Case
This Burning Day
The Bedlam Club

Кръжоци
Събота 24.08.2019

Младежки дом, гр. Етрополе Занимания и презентации
„Оцвети ми лято“

9:30 Рециклирана хартия
10:30 Чудната история на изкуството: Кораби, съкровища и тронове
11:30 Рисунки във вода

Занимания на открито в крайградски парк Етрополе

10:00 Творческата работилница
15:00 Игра на приказки
16:30 Ленд арт и рисуване върху бръшлян
17:00 Детски куклен театър

“Щура Лаборатория“

16:00 Шоу програма
18:00 Научни работилнички

Йога „Split the mountain“

8:00 йога занимания за малки и големи;
9:45 почивка
11:00 ниски въжени игри и слаклайн;
17:00 уъркшоп оцветяване на мандали.

Кръжоци Неделя 25.08.2019

Занимания на открито в крайградски парк Етрополе
„Оцвети ми лято“

8:00-8:45 йога занимания
9:00-9:45 йога занимания
10:30 Майстори на плашила
13:00 Благотворителна изложба

ОУ „Христо Ботев“

11:00 Кръжок по катерене

 • още изненади

Временна забрана за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с провеждане на Професионалния празник на миньора, честване на 44 години от създаване на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на „Елаците-Мед“АД към група ГЕОТЕХМИН, се въвежда временна забрана за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства от 19:00 часа на 15.08.19 год. до 8:00 часа на 26.08.19 год. по следните улици:
Ул. „Кирил и Методий“ – от ул. „Георги Антонов“ до паркинга зад Общината.
Ул. „Георги Димитров“ – от ул. „Георги Антонов“ до централния площад при НЧ „Тодор Пеев – 1871“.
Забраната не се отнася за МПС със специален режим на движение.

Михаела Филева

Детски панаир и концерт на Михаела Филева в Етрополе

„Елаците -Мед“ АД и Група ГЕОТЕХМИН АД имат удоволствието да поканят всички децата от Община Етрополе на едно незабравимо преживяване, изпълнено с много изненади, музика и забавни игри. Събитието е по повод честването на Деня на миньора и отбелязването на 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на
„Елаците-Мед“ АД към група ГЕОТЕХМИН.
В организираното събитие, което ще бъде на 17.08.2019г. /събота/, са предвидени Детски панаир/ от 12.00ч.-18.00ч./ и концерт на Михаела Филева от 18.00ч., а мястото е Централен площад.

Щура лаборатория

МОГА Фест търси млади изследователи!

„Щура лаборатория“ идва в града, за да забърка луди научни експерименти заедно с най-смелите и любопитни деца! Физиката и химията стават лесни и забавни като детска игра, затова слагайте престилката и защитните очила и се оглеждайте за Щурия професор и неговата лаборатория на 25 август в крайградския парк.

Програма

24.08.2019 г. Събота

16.00-17.00 – Шоу програма в крайградски парк Етрополе ( в близост до Автогарата на град Етрополе)

18.00-19.00 – Научни работилнички в крайградски парк Етрополе ( в близост до Автогарата на град Етрополе). Местата за участие в работилничките са ограничени, така че бъдете навреме. Кой превари, той завари.

Повече за „Щура лаборатория“ може да научите тук – https://www.facebook.com/madlabshowBG/

САЙТА НЕ Е ОФИЦИОЗ НА НИКОЯ ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА АДМИНИСТРАЦИЯ – (ОБЩИНА)!

В НЕГО СЕ ИЗРАЗЯВА ЧАСТНА ПОЗИЦИЯ, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА СЕ ПРИДЪРЖА СТРИКТНО КЪМ ПРАВОСЛАВНИТЕ, ПАТРИОТИЧНИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

Мога Фест Етрополе

Вълнуващи приключения очакват малки и големи по време на МОГА ФЕСТ – ЕТРОПОЛЕ

Вълнуващи приключения очакват малки и големи по време на МОГА Фест през август. Виновниците са Училище по изкуства „Оцвети ми Лято“, които идват, за да изпъстрят фестивала с куп забавления. Рисуване във вода, творене на плашила, уроци по рециклиране и приказки за съкровища са само част от шарената палитра от кръжоци и занимания. Подробната програма може да разгледате по-долу. Нямаме търпение да ви видим там!

Вход свободен

Подробна програма на кръжоците:

24.08.2019 г. Събота

Младежки дом, гр. Етрополе – Занимания и презентации

9:30 – 10:30 – Рециклирана хартия

10:30 – 11:30 – Чудната история на изкуството: Кораби, съкровища и тронове

11:30 – 12:30 – Рисунки във вода

Занимания на открито в крайкрадски парк Етрополе ( в близост до Автогарата на град Етрополе)

15:00 – 16:30 – Игра на приказки

16:30 – 18:00 – Ленд арт и рисуване върху бръшлян

25.08.2019 г. Неделя

10:30 – 12:00 – Майстори на плашила

Повече за Училище по изкуства „Оцвети ми Лято“ може да научите тук:

www.facebook.com/LetenLagerPoIzkustva/?epa=SEARCH_BOX

САЙТА НЕ Е ОФИЦИОЗ НА НИКОЯ ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА АДМИНИСТРАЦИЯ – (ОБЩИНА)!

В НЕГО СЕ ИЗРАЗЯВА ЧАСТНА ПОЗИЦИЯ, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА СЕ ПРИДЪРЖА СТРИКТНО КЪМ ПРАВОСЛАВНИТЕ, ПАТРИОТИЧНИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

1. Право на лична помощ до 31.12.2020 г. имат:
• Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
• Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
• Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. От 01.04.2019 г. можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ. Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализирания отдел в дирекция „Социално подпомагане“-гр. Етрополе.
• Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребителите са:
• Заявление-декларация по образец;
• Формуляр са самооценка;

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Документите можете да получите в Дирекция „Социално подпомагане“-гр. Етрополе или да изтеглите от електронната страница на Агенция за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, подменю „Подкрепа на хората с увреждания“, „Индивидуална оценка на потребностите“, раздел „Документи“.
• Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от Вас, от Ваш законен или упълномощен представител.
• Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.
Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.
ОЦЕНЯВАНЕ
• След подаване на документите ще бъдете посетен в дома Ви от служител на Дирекция“Социално подпомагане“, който има задължението на установи Вашите реални затруднения и потребности, и да проведе интервю с Вас или Ваш законен представител или с човека, който полага грижи за Вас.
• Служителят използва специално разработен формуляр с различни въпроси, изследващи Вашите функционални затруднения.
Въз основа на Вашата самооценка, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел се изготвя Индивидуална оценка на потребностите Ви.
В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включването Ви в Механизма лична помощ.
3. За да се включите в Механизма за лична помощ трябва да подадете Заявление в Община Етрополе по настоящ адрес.
• Документи за включване:
• Заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
• Направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, с определения Ви брой часове за лична помощ;
Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината /доставчикът на лична помощ/ може да Ви предложи асистент.
Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.
• В заявлението, Вие /Вашият законен представител/ изрично давате съгласие:
• Добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на ползваната услуга;
• До 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете, за да направите избора си!
• Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.
• Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи, че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка СЕГА!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА

Седнали в едно лондонско кафене трима ветерани от ГОЛЯМАТА ВОЙНА! Разказвали си истории от фронта и се хвалели с белезите си!
– Мен ме раниха при Вердюн и почти загубих крака си!
– Това е нищо, Джеймс… мен ме удариха в гърба при Галиполи! Щях да умра , но нали съм мъж и оживях!
Всички се засмели на шегата на младия Ричард и надигнали още веднъж чашите! Тогава те видели един младеж , който стоял близо до стената и гледал в една точка! Зачудили се защо е така тъжен и решили да се пошегуват с него!
– Ей, РЕДНИК … защо така гледаш като застрелян …? Никакви белези не виждам по теб !
Май си бил СТРАХЛИВ на ФРОНТА ?!
Последвали още подигравки от тримата ветерани, но изведнъж младото момче, чието име няма да споменавам , станало и погледнало тримата! Без да повиши тон просто започнало СВОЯ РАЗКАЗ!

 • Бях едва на 19 , когато ме изпратиха! Пратиха ме на македонския ФРОНТ! Позицията ни беше близо до езерото Дойран! Тогава бях много смел, бях готов да умра за краля и родината…исках да убивам! Офицерът наду свирката и НАПАДНАХМЕ! Полето беше широко и покрито с трупове ! Прескачах ги и продължавах…но изведнъж сърцето ми спря! Бях свикнал да чувам гърмежи на среща ми, но тогава чухме ДИВАШКИ ВИК ! Като огромна вълна зверове, тичаха тези тукашни чудовища ! Продължава да викат по техен език „НАПРЕД“ дори когато вече падаха мъртви ! УПЛАШИХ СЕ …мен ме беше СТРАХ, прав сте, господине! Скрих се в една дупка от снаряд и зачаках…виковете спряха! Погледнах и виждах само трупове – всички в НАШИ УНИФОРМИ! Чух как някой се промъкна зад мен! Обърнах се и видях един БЪЛГАРИН…той ме гледаше ! Очите ми бяха пълни със сълзи, а сърце вече нямах !
  Той направи една крачка и мустаците му станаха още по-гъсти и вирнати, не насочи пушка, не извади нож, той просто приближи и ми каза, КАЗА МИ , че това е негова земя и че нямам място тук, каза, че не съм достоен да газя тревата и да дишам въздуха! Разплаках се и паднах в кракакта му, започнах да се моля! Той ме сграбчи и ми удари два силни шамара със силната си изпечена от слънцето и съсипана от работа ръка! Погледна ме в очите и ми каза:
  „НЕ РЕВИ КАТО НЕВЕСТА, А СЕ МАХАЙ ОТ ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА“!
  Тогава не го разбрах, но го усетих… прониза ме право в сърцето британско! В този ден аз разбрах , че СЪМ НИЩО !
  НИЩО СТЕ и ВИЕ, ГОСПОДА !
  Там, под Дунав, има народ, който е бил преди нас…и който ще го има и след нас !
  След разказа си младото момче се разплакало и напуснало кафенето! Останалите трима вече не били същите хора!
 • Това беше страхотна история, дядо … но, кой е бил този българин? Искам да бъда СИЛЕН като НЕГО !
  – Вече не е същият, дядовото…остарял е, но неговата кръв тече във ВЕНИТЕ ТИ !
Да заровим томахавките

ДА ЗАРОВИМ ТОМАХАВКИТЕ

Излезе от печат „Да заровим томахавките“ с автор Володя Вълов.

Предлагам на вашето внимание предговора към книгата:

„Уважаеми приятели. Когато понякога човек няма
какво да прави, обикновено прави безсмислени неща или
глупости. Случвало ми се е и на мен стотици пъти. Докато
един ден не ми хрумна да ги записвам!
Дето се казва – пишех, бришех и пак пишех. То времето,
в което нямаше какво да правя, и без това е малко. Но
скалъпвах разказоподобни драсканици, ту на сериозна
тематика, ту на смешна. Обикновено ме провокираха
реални събития, случки или личности, които силно са ме
впечатлили.
По-голяма част от разказите са по действителен
случай. Разбира се, че навсякъде има и художествена
измислица, засилваща ефекта от преживяното!
Открих, че изследвайки обществени явления, мога
да вплета реални герои или техните домашни любимци
в измислени ситуации. Изводите са за читателите, но
зад „кадър”винаги стои общественото настроение или
явление което изследвам.
Поставяйки в такива ситуации реални личности, без
да обидя когото и да било, съм целял със средствата на
хумора и сатирата да накарам хората да се посмеят на
неща, които обикновено ги тревожат. Доста известни
етрополци могат да се разпознаят лесно по страниците
на книгата. Всички до един са мои приятели!…..Е, има и
малко изключения!
В трета глава съм подредил първите ми опити в
хумористичния жанр. Това са публикации, предимно във
вестниците „Етрополски преглед” и ”Градът днес”, с
незначителни промени в текстовете. Вместо имена съм
поставил инициали, а съвпадението с реални личности е
чиста случайност.
Чудех се доста време какво име да сложа на тази
непретенциозна книга?
Когато довърших разказа със същото име, то ми се
стори подходящо по няколко причини:
Тази разтърсваща история е по истински случай.
Другата е, че може би няма човек от обществото,
който да не е размахвал словестната томахавка през тези
години на не свършващ преход към по-добър живот!?
Срещу опоненти, приятели, дори близки по кръв хора!!
Разбира се в това число и аз!
За отминали години, за историята ни, за отношение към
видове собственост, за управление на града и държавата
и за какво ли не друго.
Да имаш обаче мнение по дадени теми не е „война”,
както се възприема обикновено.То е вътрешно убеждение
и визия, и трябва да се уважава!
Аз лично с тази книга заравям моите томахавки!
Всичко написано тук, приятели, е By the way ! – т.е.
между другото!
Това, което ще прочетете е без никакви претенции за
художествена стойност!
Писано от тотален „Аматьор” !!!
Ако общата оценка на читателите е поне „Симпатичен
аматьор”, ще бъда доволен! Даже повече от доволен!!!
И като нищо ще продължа да тормозя белите листа с
разни небивалици.“
С уважение: Володя Вълов

БАЛКАНСКА СРЕЩА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На 21-23 юни в Община Етрополе ще се проведе 22 Балканска среща на 7 държави. В Срещата ще участват туристически дружества от държавите България, Сърбия, Македония, Черна гора, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина.
Всяка година срещата се провежда в различни градове от гореизброените държави. Тази година честта се падна на Община Етрополе и Туристическо дружество „Туризъм, спорт и екология Етрополе“ да бъдат домакини на събитието.
На Балканската среща участниците ще имат възможността да опознаят Етрополския Балкан като участват по избор в три туристически похода:
1. 7:30 ч. Кашана – Свищи плаз – манастира „Света Троица“
2. 8:30 ч. Етрополе, бензиностанция „Петрол“ – връх „Свети Атанас“ – м. „Дядо Благо“ – манастира „Света Троица“
3. 9:00 ч. Посещение на Исторически музей – манастира „Света Троица“
И трите маршрута завършват на манастира „Света Троица“, където ще се съберат всички туристи.