*

В него предвиждаме предавания за:

  • Съхраняването на историческата памет на етрополци
  • Популяризирането на поводите за национална гордост
  • Възпитаването на поколенията в родолюбие и непримиримост към лошите практики в нашия град
  • Ще разговаряме на различни теми – култура, политика, опазване на околната среда, философия, психология, музика и др.
  • Ще поставяме въпроси и ще търсим отговори
Етрополе
Етрополе