*

Описание и история

Крепост Каменна стража се намира в седловината „Каменна стърга“, на 10.85 km югоизточно по права линия от центъра на град Етрополе. Тя е малка и запазена. Стените ѝ от всички страни се издигат на около 1-1.5 m височина. Изградени са от едри, ломени камъни без спойка. Обекта е построен на равен терен в крайната северна част на седловината, която се намира на билото на Стара планина, между връх „Капалу“ от запад и връх „Кордуна“ от изток. От север склона е стръмен, висок и труднопроходим. За допълнителна защита от тая страна са използвани два каменни зъбера, които са на разстояние на около 30 m един от друг и са преградени с крепостна стена. Южно до нея е изградена и твърдината, като тази стена се явява северна за укреплението. Самото то е с формата на голям и малък правоъгълник, залепени един до друг. Малкия правоъгълник се намира в северната част на обекта. Той е с приблизителни размери 5 m в посока северозапад- югоизток и 6 m в посока югозапад- североизток. Правоъгълника е разделен със стена на две равни части- северозападна и югоизточна, като югоизточната част не е отделена от пространството на големия правоъгълник. В стената е запазен входът, изграден в западната част на стената. Големия правоъгълник е с приблизителни размери 12 m в посока югозапад- североизток и около 11 m в посока северозапад- югоизток. Твърдината е с два входа- на южния и на източния ъгли. По всяка вероятност те са били защитени с малки, кръгли кули- порти, с диаметър около 1.5-2 m. Укреплението е стратегическо и е служило за охрана и наблюдение на древния път „Първа лопянска пътека“, който тук се пресича с пътя минаващ по билото на Стара планина. Реално това е древния „Златишки проход“. „Първа лопянска пътека“ идва от юг, от село Църквище а на север през връх „Стражата“ продължава към село Лопян, като трасето му се проследява до село Малки Искър. На изток от това място има още един древен път, който носи името „Втора лопянска пътека“. Топонимът „стърга“ е старославянски глагол, който означава „стоя на стража“. С името „стърга“ обикновено се наричат местности, в които има крепост. По билото на планината в тая част и по околните върхове се забелязват останките на множество открити древни рудници. 

Местоположение

Надморска височина: 1641 m GPS координати 42°45’37″С.Ш. и 24°05’06″И.Д.

Източници

М. Гърдев