*

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост има в местността “Свети Атанас”, на едноименното възвишение, на 1.68 km югоизточно по права линия от центъра на град Етрополе. Изградена е на западната част на рида „Черни връх“, западно от който тече река Малък Искър. От юг рида е ограничен от отвесни скали, а от север запад и североизток има стръмни склонове. В южната част на рида се образува плато оградено от крепостна стена, като естествения наклон на терена е на север. Селището е било естествено укрепено от юг, а от всички останали страни е била издигната двойна стена- вътрешна и външна. Формата на крепостта е неправилна, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Площта на укрепеното пространство е около 4.3 дка. Дебелината и на двете стени е 1.4 m и са изградени от едри ломени камъни, оформящи лицата, между които има блокаж от по- дребни камъни и хоросан. Покрай вътрешните лица на стените са намерени пътеки застлани с малки камъни, а покрай външните, скалата е била издълбана оформяйки канал за отичане на дъждовна вода. Открития археологически материал е най- вече от късната античност. В източната част на крепостта се забелязва голяма сграда пряко свързана с вътрешната крепостна стена и допираща се до външната. Сградата е с размери 6.95х3.9 m, като дъното и е обмазано с хидрофобен хоросан. Също така в нея са намерени голямо количество керамика и артефакти. Съдейки по разположението на сградата спрямо крепостните стени и предвид намерения археологически материал и хидрофобен хоросан, може да се предположи, че сградата е била голяма крепостна кула, в чието вътрешно пространство са били разположени резервоар за вода и складове за хранителни припаси. Западно от кулата са разположени останките от множество сгради. В сондажите направени от археолозите се намират глинени съдове и фрагменти от I хил.п.н.е. до V в. За сега няма категорични данни и не са намерени материали доказващи, че крепостта е използвана и през средновековието, с изключение на една монета на Мануил I Комнин (1143-1180).

Местоположение

Надморска височина: 970 m GPS координати: 42°49’06” С.Ш. и 24°00’06” И.Д.

Източници

Петрова, А. А, Пировска. Сондажно проучване на обект в м. Св. Атанас край гр. Етрополе. АОР през 2011 г. София, 2012
Планове