*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Етрополе организира провеждане на следните конкурси:

Химнът е един от символите на една община.

Право на участие в конкурса има всеки български автор или творчески екип /автори/съавтори на текст, музика и аранжимент/, който може да кандидатства с авторска творба, конкретно създадена за случая или създадена в миналото от местни автори и творци.

Представяне на авторска творба – срок от деня на обявяване на конкурса до 30.08.2024 г.

Девизът е един от символите на една общината. Той трябва да бъде кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да действа емоционално и да предизвиква недвусмислена асоциация с общината и отличителните черти на културата.

Право на участие в конкурса има всеки български гражданин, чийто текст за девиз отговаря на условията в т. III.

Представяне на предложения за девиз – срок от деня на обявяване на конкурса до 30.08.2024 г.

Постъпилите предложения за химн на Община Етрополе и девиз на Община Етрополе ще се селектират от сформирана комисия, която включва в състава си професионалисти в областта на поезията, музиката и длъжностни лица от общинска администрация и Общински съвет – Етрополе.

Вашето произведение за химн или девиз може да се превърне в част от историята на Община Етрополе!