*

Крепостта “Чертиград” е защитена природна забележителност (скални комплекси с горска растителност, обитавани от редки и застрашени от изчезване бозайници и грабливи птици).

Чертиград се намира в землището на село Брусен между селата Брусен, Лопян, Ямна, Черни Вит. Най-удобният изходен пункт до крепостта е с. Ямна. Тя се намира на 3 км от селото и до нея се стига за около 2 ч. като се следва маркираната пътека “По стъпките на Бенковски”. Съществува дългогодишна традиция всяка първа събота от месец май да се събират туристи на “Чертиград”, за да палят огньове и печат шишове.

Чудна била за времето си , пък и за сега тракийската крепост “Чертиград”. Тя е съзадена не по-късно от Х – VІІІ век пр. н. е., на една естествено укрепена височина в склоновете на Средна Стара планина. Крепостта е била ползвана от тракийските племена, обитаващи селата между, които се намира.

Крепостта “Чертиград” е била един от укрепените пунктове и е служела за опазването на населението. То се е прибирало и затваряла в крепостта заедно с по-ценното си имущество и стояло там до преминаване на опасността. Тракийските племена при опасност – при нападение на други племена и народи, търсели защитата на силната за времето си тракийска крепост “Чертиград”.

За произхода на името на крепостта има няколко предположения. Едно от тях е руската дума Чорт – Дяволски град – така е отбелязано и в старите военни руски карти – Чорти град. Друго мнение, което може би е най-вероятно, че името идва от тракийската дума – ЧАРТИДАВА – обозначаващо черта, място. От откритите основи на сградите ясно личи, че крепостта е опожарена, което е сложило и край на съществуването й. Останки от въпросната тракийска крепост има и в наши дни.

Крепостта “Чертиград” е продължила да играе важна роля за населението от тези места и като защитник в размирни времена и като стопански и административен център. По тази причина за старата тракийска крепост са създадени много легенди, коя от коя по чудни.

В една от легендите се говори, че по време на обсада на крепостта населението си мелело брашно на отсрещната чука Остри и оттам брашното било прекарвано по въжена лента в крепостта. На Острила имало вятърна мелница, а някои пастири говорят, че в недалечното минало е имало и воденичен камък. По вероятно е обаче вятърната мелница да е била в района на крепостта при “Чертиград”, защото и там са намирали останки от воденични камъни.

В друга легенда, която е по-разпространена, се твърди, че населението се снабдявало с вода от извор намиращ се на южните склонове на Балкана, над Златица и Пирдоп и носещ името Ад – Бунар.

Този извор е на много километри от крепостта и за да се прекара водата, е трябвало да се преодолеят много трудно пресечни местности.