*

Лазар Иванов Писков е роден през 1856 г. в Етрополе.

На 19 годишна възраст Лазар Писков заминава за Румъния. Слугува при големия български възрожденец Евлоги Георгиев.

По негова препоръка следва лесовъдно дело в гр. Браила.

След завършване на образованието си той отива в гр. Плоещ, където се записва като опълченец и участва в Руско-турската освободителна война 1877/ 1878 г. в VІ – та дружина на полковник Беляев.

Според данни от наследници, руснаците казват на Лазар Писков -“Писковски” и оттогава фамилията му остава Писковски.

След освобождението на България Лазар Писковски работи като горски инспектор и лесничей, един от първите лесовъди в България след Освобождението.

Участва в Сръбско – българската война през 1885 г. като подофицер.