*

Мая Горчева е родена през 1968 г. в гр. Етрополе. Завършила е Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология”. Доктор по филология (2003), дисертацията е върху цитатността в българската проза от 30-те години на XX век. Участва в проекти за превод. Преподава “История на новата българска литература” във филиала на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” в гр. Кърджали. Лектор е по български език и култура в университета “Жан Мулен” – Лион 3, Франция (2006-2009). Автор на монографиите: “Между текста и цитата” (2004); “За българската проза от 30-те години на ХХ век” (София: Авангард Прима, 2005; електронна публикация); “Иконите спят” от Гео Милев: превъплъщенията на модерната душа” (2006); “Как се прави авангард. Литературните проекти на Гео Милев от “Лира” / “Изкуство” до “Везни” (LiterNet, 23.03.2008). От юли 2017 г. е доцент в УниБИТ, където води курсовете „Литература и журналистика“ и „Социология на литературата“, въведени от проф. Яни Милчаков, както курса върху „Европейска цивилизация“ след проф. Георги Василев.