*

„На 26 март се проведе 7-то редовно заседание на Общински съвет Етрополе. На него присъстваха 16 общински съветници. Oтсъстваше Венета Гергова от ПП „ГЕРБ“.

С 8 гласа „за“, 7 „против“ и един „въздържал се“ отново не бе прието предложението на кмета инж. Владимир Александров да се предоговори кредита, теглен от Димитър Димитров от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД в края на мандата му през лятото на 2023 г. Целта е да се поискат по-изгодни условия за Общината поради факта, че настоящите клаузи са неприемливи. Кметът предлага Общината да води разговори за разсрочване на общинския дълг, за да могат вноските по кредита значително да се понижат. Практика е общините да теглят заем за максималния срок от 15 години, с което погасяването му няма да се усети и да натежи на съответния общински бюджет.

Желанието на инж. Александров е общинските съветници да му позволят да поиска по-изгодни условия и рефинансиране на кредита, изтеглен от предходното управление на Община Етрополе и след това да се прецени кой вариант е най-изгоден и целесъобразен за Общината. При сегашните условия, Община Етрополе е длъжна да внася всеки месец по 56 200 лв. в период на 5 години и половина.

Основният аргумент за рефинансиране е, че с намаляване на размера на месечната погасителна вноска, ще се освободи финансов ресурс, който да бъде насочен и използван за реализиране и на други приоритетни дейности. Реално с разликата в месечната вноска, която ще трябва Община Етрополе да погасява, ако се предоговорят условията, ще може всеки месец да се строи по една детска площадка в града и населените места или да се използва за други належащи нужди.“

Това е извадка от сайта на община Етрополе.

Снимка: община Етрополе