*

Много важно условие за образуването на пещери е скалите да бъдат седиментни (утаечни), като: варовик, мрамор, гипс и сол. За да се образува пещера, тя трябва да премине през четири стадия:

-Пукнатинен стадии, стадий, в който водата преминава през пукнатите на скалата.

-Канален стадии,стадий, в който: водата оформя канали и събира по-голямо количество вода, също образува и първични пещерни образувания.

-Натечен стадии: в него започват да се  образуват вторични пещерни образувания.

-Блокажно-циментационен стадии, стадий, в който оформената вече пещера спира да работи.

Благова яма

Дължина 282 m. Дълбочина 153 m. Надморска височина 790 m. Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Варниците

Дължина 21 m. Дълбочина 0 m. Надморска височина 800 m.Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Газеничето

Дължина 82 m. Дълбочина 68 m.Надморска височина 0 m.Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Захлупена I

Дължина 5 m. Дълбочина 14 m.Надморска височина 840 m.Статут на защита свободен достъп ОбщинаЕтрополе Населена място/местност Етрополе

Захлупена II

Дължина 50 m. Дълбочина 30 m. Надморска височина 815 m. Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Захлупените дупки 1

Дължина 0 m. Дълбочина18 m. Надморска височина 825 m. Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Захлупените дупки 2

Дължина 0 m. Дълбочина24 m.Надморска височина 805 m. Статут на защита свободен достъп Община ЕтрополеНаселена място/местност Етрополе

К Z

Дължина 0 m. Дълбочина18 m. Надморска височина 0 m. Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Кичера

Дължина 0 m. Дълбочина 12 m. Надморска височина 0 m. Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Мара гидия

Дължина 47 m. Дълбочина13 m. Надморска височина 0 m. Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Нейкова дупка

Дължина 14 m. Дълбочина 25 m. Надморска височина 0 m. Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Обия ден

Дължина0 m. Дълбочина 29 m. Надморска височина 0 m.Статут на защита Прилепи – колониясвободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе

Отворената

Дължина 11 m. Дълбочина 19 m. Надморска височина 0 m. Статут на защита свободен достъп Община Етрополе Населена място/местност Етрополе